RDC - Plateforme Contemporaine

Plateforme Contemporaine (PC)  ondersteunt artiesten uit verschillende disciplines, zoals dans, theater en beeldende kunsten.

Het platform brengt artiesten samen om na te denken over het nijpende infrastructuurprobleem waarmee de culturele sector in Kinshasa kampt. Het organiseert ook culturele evenementen in de hoofdstad en zet in op betere werkomstandigheden. PC biedt de kunstenaars de mogelijkheid om te exposeren en werkt aan hun capaciteiten. Daarnaast biedt het hen administratieve en financiële steun.

Kunst voor iedereen

PC wil enerzijds de link tussen kunstenaars en de civiele maatschappij versterken door te werken rond maatschappelijk relevante thema's. Anderzijds brengt het kunst naar de gewone mensen via workshops in scholen en toneelstukken op straat in volksbuurten.

 

Platforme contemporaire
Kinshasa - Barumbu
Congo-Kinshasa