RDC - ODEP

Observatoire de la Dépense Publique (ODEP)

Het Observatoire de la Dépense Publique (ODEP) werd opgericht in 2011 en verenigt middenveldorganisaties die het overheidsbudget opvolgen. Het doel is om de bevolking meer te betrekken bij de opmaak van het budget.

Stevige reputatie

ODEP heeft een stevige reputatie opgebouwd door samen te werken met staatsinstellingen, zoals het ministerie van Financiën en de controle instellingen voor overheidsfinanciën (Rekenhof, Algemene Inspectie voor Financiën) en de regulator van openbare aanbestedingen. Ook de samenwerking met bijvoorbeeld het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties verstevigt zijn positie.

Ontwikkeling

ODEP bindt daarnaast de strijd aan tegen corruptie. Het volgt de budgetten van sociale sectoren (zoals onderwijs, gezondheid, landbouw,...) op nationaal niveau en in de hoofdstad Kinshasa op. Op provinciaal niveau ziet ODEP er samen met zijn leden en andere partners  op toe dat de mijnsector in Katanga voldoende bijdraagt aan het overheidsbudget en conform is aan de internationale normgeving. 

Middenveld

Door in verschillende fasen mee te werken aan de wet op het staatsbudget heeft ODEP zijn invloed vergroot, zowel bij het parlement als bij de regering. Dankzij zijn sterke analyses kan het middenveld meer invloed uitoefenen op de begroting.

 

ODEP
Kinshasha
Congo-Kinshasa