Image
Klimaatmars Back To the climate 2021

Klimaat in je klas

Wil je werken rond klimaatrechtvaardigheid op school?
Vrijplaats (Arteveldehogeschool) en 11.11.11. ontwikkelden samen twee educatieve pakketten. Eén met focus op migratie en één met focus op gender. Laat je leerlingen onderzoeken, debatteren en acties bedenken en zet het klimaatthema op de agenda.

Les 3 - In actie

Aan de leerlingen wordt gevraagd om nu de handen uit de mouwen steken. In deze les bedenken en verkennen ze diverse acties.
Via downloads kan je de leidraad en alle nodige materialen downloaden. 

Onderaan deze pagina kunnen leerlingen hun acties delen, vul het verhalenformulier in op het einde van de les. Wij delen graag de acties als inspiratie voor andere scholen.

Doelen

Image
Beatrice Coverbeeld Expo Young Faces
© JanDeDeken
 • De leerlingen kunnen kritisch reflecteren over hun eigen rol en die van anderen binnen een systeem.

 • De leerlingen kunnen een gewenste toekomst verbeelden. 

 • De leerlingen kunnen meerdere oplossingen bedenken voor een probleem. 

 • De leerlingen krijgen zicht op verschillende vormen van activisme en welke vorm van activisme het best aanleunt bij hun persoonlijkheid. 

 • De leerlingen kunnen respectvol in dialoog gaan over voorgestelde oplossingen. 

 • De leerlingen kunnen een bewuste keuze maken voor 1 actie (voorkeur uitspreken) en motiveren waarom ze die keuze maken 

 • De leerlingen kunnen een strategisch, gestructureerd plan uitdenken om hun actie uit te voeren. 

(enkel bij fase 4 en 5) 

 • De leerlingen tonen enthousiasme en doorzettingsvermogen om hun actie uit te voeren

 • De leerlingen kunnen over hun actie reflecteren. Dit houdt in dat ze inzien wat de impact van deze actie was op zichzelf en op hun (dichte en verdere) omgeving. 

Aanpak

De leerlingen werken in groepjes van 3-4 leerlingen.

Verloop

Fase 1 tem 3 nemen 1 lesuur in beslag. Wil je de actie ook uitvoeren en evalueren, dan moet je extra lestijd voorzien (kan ook binnen andere leerdomeinen!). 

Fase 1: Inleiding/verkenning 

Je kan starten met de getuigenis van een activist of vanuit de flap uit de les ‘onderzoekend’. 

Fase 2: verkennen en bedenken van acties

Dit kan op 2 manieren:

 • Vertrekkende vanuit de A3-flap uit de les ‘onderzoekend’ met de actoren (rode mannetjes)
 • of vanuit het verbeelden van een droomwereld.

De leerlingen bedenken in kleine groepjes meerdere concrete oplossingen voor 1 concreet probleem, zodat de verbeelding verder reikt dan de meest voor de hand liggende. Tot op dit niveau moeten de ideeën nog niet haalbaar/uitvoerbaar zijn. 

We maakten een inspiratielijst voor de leerkracht, om richting te geven aan leerlingen, de breedheid van mogelijke acties te zien en de doelgerichtheid van acties te bewaken.  

De taak van de leerkracht is te bewaken dat de voorgestelde acties gelinkt zijn aan de klimaatcrisis en/of de gevolgen ervan voor klimaatgetroffenen.
Zorg ervoor dat het steeds duidelijk blijft op welke manier voorgestelde acties kunnen bijdragen aan een meer klimaatrechtvaardige wereld.  

Fase 3: selecteren en communiceren/aankondigen van een actie 

Binnen elk groepje wordt 1 concrete actie ‘gestemd’. Deze actie moet haalbaar zijn en moet concreet worden uitgewerkt (d.w.z. is een antwoord op wie, waar, wanneer, hoe, …). 

Tip: voor verdere uitwerking van de actie is het het meest zinvol om te focussen op acties die effectief tot resultaat kunnen leiden, omwille van motivatie.   

Na de stemming en concrete uitwerking van het voorstel, wordt de actie aangekondigd. 

Fase 4: uitvoeren van de actie

Het bedenken van acties en voorstellen van een concrete actie neemt al gauw een volledige les in beslag. Voor het effectief realiseren van de actie en het evalueren ervan, moeten vervolglessen worden ingepland.  Het is uiteraard heel waardevol als de leerkracht of het leerkrachtenteam ook betrokken blijft bij de opvolging van de uitvoering van de actie, en de terugblik ervan.

Uitvoering van de actie kan aansluiten bij meerdere leerdomeinen, waarvoor suggesties opgenomen zijn in een lijst. Binnen het vakdomein economie zijn er zelfs mogelijkheden om piloot-acties te koppelen aan een minionderneming.  

Fase 5: evalueren van de actie 

De oefening is pas compleet en het meest waardevol als de gerealiseerde actie ook wordt geëvalueerd

Mogelijke reflectievragen bij de terugblik:  

 • Hoe heb je de actie ervaren? Moeilijk of niet? Welke drempels heb je onderweg ervaren? Hoe ging je ermee om? Welke gevoelens heb je onderweg ervaren? (reflectie op het proces

 • Wat was (en is) de impact van de actie op jezelf? Op je omgeving? Op de planeet? Had je dit verwacht?  (reflectie op het resultaat

 • Hoe ga je hier verder mee aan de slag? (toekomstgerichtheid

Materiaal

 • Powerpoint ‘actiegericht’ (download)

 • Inspiratielijst mogelijke acties (download)

 • Leidraad - activiteitenfiche (download)

 • A3-flap uit de les ‘onderzoekend’ 

 • Actoren (rode mannetjes) 

 • Post-its 

 • Tablets of smartphones (om QR-codes te scannen) 

Je ontvangt toegang tot de downloads nadat je op de homepage het registratieformulier ingevuld hebt. We bieden dit lesmateriaal gratis aan (dankzij EU-financiering) daarom vragen we minimale contactgegevens voor evaluatie en monitoring. Per les kan je een zipmap downloaden met alle documenten (fiches, handleiding, foto's, PPT, infographics, ...)

Stuur ons je verhaal door

 • Huidige Gegevens contactpersoon
 • Welke actie(s) hebben de leerlingen bedacht?
 • Beeldmateriaal
 • Complete

11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Deze gegevens en afbeeldingen gebruiken we om een artikel op onze website 'Klimaat in je klas' te publiceren.  Hiermee willen we andere scholen inspireren.

Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel

Image
Gefinancierd door de EU

11.11.11 biedt deze module aan met de financiële steun van de Europese Unie binnen de projecten Climate Action en 1Planet4All. De inhoud ervan valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van 11.11.11 en kan in geen geval worden beschouwd als een weerspiegeling van de standpunten van de Europese Unie.