Image
Suzy Mentens van Rugendo

“De manden die onze mamans maken, worden als huwelijkscadeau gegeven in het gemeentehuis van Mol”, zegt Suzy Mentens van Rugendo, een vzw die projecten financiert die kwetsbare vrouwen zelfstandiger maken. Op een rondreis door Congo in 2016 kwam Suzy samen met Vera Cambré in contact met de mamans. Later dat jaar richtten ze samen met Els Mentens Rugendo op.

“Het belangrijkste doel van Rugendo is om zowel de vrouwen als de organisatie onafhankelijk te laten zijn van financiële ondersteuning. Er zijn projecten die de vrouwen zelf opstarten en opvolgen om geld te verdienen. Zo hopen we ze te leren hoe ze zelfstandig kunnen leven. Op hun marktplein hebben we een maniokmolen geplaatst. Dat is een molen waar burgers hun knollen kunnen malen tegen een kleine vergoeding. Met dat geld zorgen de vrouwen voor inkomsten die ze in nieuwe projecten kunnen investeren. Elk jaar reizen we naar Congo om met de mamans te vergaderen. Daar bespreken we nieuwe projecten, geven we cadeautjes en dansen we met alle vrouwen.”

De vrouwen zijn ontzettend trots op wat we samen realiseren.

Suzy Mentens
medeoprichtster van Rugendo VZW

Vurige projecten

“De projecten die de vrouwen voorstellen zijn niet alleen op hun persoonlijke groei gericht. Zo was er een project waar de weduwen steun vroegen voor een herbebossingsproject. We hadden nooit gedacht dat we met onze organisatie bomen zouden planten, maar in de loop der jaren kreeg het dorp van te maken met ontbossing. Enerzijds omdat ze koken op houtskool en anderzijds omdat er meer plaats nodig was voor landbouwgrond. Het tekort aan bomen zorgt er nu voor dat bij regenval het water de landbouwgronden overspoelt. De bomen moeten een groot deel van het water opvangen om hun oogst te sparen. Omdat we geen vicieuze cirkel willen waar de bevolking terug de bomen gaat kappen om te koken, bieden we een opleiding aan om ecologische kookvuren te maken.”

Trouwen en zelfvertrouwen

“We willen geen producten van hier naar Afrika sturen. Nochtans is dat goedkoper. Het is de bedoeling dat we geld geven zodat de vrouwen ter plaatse spullen kunnen kopen. Als we zo goedkoop mogelijk zouden werken, dan verpesten we de lokale economie van de dorpen. We willen bijna alles aan hen overlaten. We willen de mamans zo meer zelfvertrouwen geven en hen begeleiden naar een zelfstandige toekomst. Zo hebben we een project waar de vrouwen zelf manden maken om naar de markt te kunnen gaan. Deze manden worden ondertussen ook naar België gebracht om als huwelijkscadeau te dienen van de gemeente Mol. Alle pasgetrouwde koppels krijgen dan zo’n mand. Dat idee maakt onze vrouwen heel fier op hun eigen projecten.”

Watch Onbegrensde Krachten: Rugendo on YouTube.

 

Artikel en video: Tycho Pollmann – Journalistiek AP Hogeschool