Image
Header 505 concerten voor menselijkheid
nieuws: 4de Pijler

Hou internationale solidariteit hoog op de agenda in je gemeente

Op 13 oktober verkiezen we nieuwe gemeente- en provincieraadsleden. Wie dat ook zal worden, we willen hen aansporen om internationale solidariteit hoog op de agenda te houden. En om, samen met ons, altijd te kiezen voor ‘menselijkheid’! Ook in jouw gemeente?

21 jun 2024
Image
Eyes For The World ondertekening Brief Beleidsmakers- Dag 4de Pijler 2024

In het Vlaams Parlement lanceerden we in maart een sprekende brief aan de toekomstige beleidmakers vanuit de 4de Pijler. We roepen op om met die brief ook aan de slag te gaan in je gemeente. Daar hadden we het over op het 4de Pijlerpanel op van 15 juni.

Stuur onze boodschap naar de kandidaten in je gemeente. Informeer de voorzitters van de partijen en ga met hen in gesprek. Of organiseer een actie om aan het publiek, de pers en lokale politici te tonen wat er allemaal leeft rond internationale solidariteit in je gemeente. En om onze ongerustheid uit te drukken over de politieke tendensen die menselijkheid en solidariteit steeds meer de achtergrond lijken te plaatsen. 

Lokaal memorandum

In sommige gemeenten is er al een lokaal memorandum uitgewerkt door de gemeentelijk raad voor internationale samenwerking (GRIS), aangepast aan de context in de gemeente. Je hoeft dit dus niet alleen te doen. Werk samen met andere 4de Pijlerorganisaties en vrijwilligersgroepen. Je kan je laten inspireren door het overkoepelende memorandum van 11.11.11 voor de lokale verkiezingen, waarin alle acties die we voorstellen zijn samengevat. 

Wij kunnen en willen niet aanvaarden dat de ene mens meer waard is dan de andere. Nergens. Nooit.

uit het Manifest voor menselijkheid

Manifest voor menselijkheid

11.11.11 roept ook op om “handtekeningen voor menselijkheid” in te zamelen. Sinds de 505-concerten begin mei hebben al meer dan 10.000 Vlamingen het ‘manifest voor menselijkheid ondertekend. ‘Kies voor menselijkheid’ is ook het vertrekpunt van de 11.11.11-campagne in september, oktober en november. We plaatsten samen in de kijker hoe we samen bouwen aan wereld waarin ‘menselijkheid’ en solidariteit ons vertrekpunt is. “Wij kunnen en willen niet aanvaarden dat de ene mens meer waard is dan de andere. Nergens. Nooit.” luidt de eerste zin van het manifest. 

Het manifest tekenen, doe je hier online. Vraag ook de vrijwilligers en sympathisanten van je 4de Pijlerorganisatie om dit te ondertekenen. Daarnaast kan je bij ons ook gratis affiches en displays bestellen als je dit op een activiteit in je gemeente mee in kijker wil plaatsen. 

Naar een beleidsplan 2026 – 2032

Begin december weet je wie de nieuwe schepen en burgemeester is en kunnen we met hen in dialoog gaan. Want het is de bedoeling dat zij in de loop van 2025 een beleidsplan uitwerken rond internationale solidariteit voor 2026 tot 2032. Hopelijk gebeurt dit met zoveel mogelijk inspraak van de burgers en de organisaties uit de gemeente. En hopelijk biedt dat beleidsplan veel ruimte voor de eisen, acties en ideeën die we in ons lokaal memorandum vooropstellen.

En de provincies?

Jullie weten dat we met het 4de Pijlersteunpunt uitstekend samenwerken met de vijf provincies. Dat zetten we graag verder natuurlijk. Maar ook daar leeft ongerustheid over het toekomstige beleid. 

Samen met 4de Pijlerorganisaties die dat wensen, gaan we daarom ook werk maken van een provinciaal memorandum op maat van elke provincie. En gaan we vanuit 11.11.11 en de 4de Pijler in dialoog met de huidige en toekomstige gedeputeerden. We houden je zeker verder op de hoogte!

Image
EL Baeten

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.