Image
Ondertekende brief aan beleidsmakers vanuit 4de Pijler 2024
nieuws: 4de Pijler

Brief aan de beleidsmakers

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober spreken we de lokale beleidsmakers aan met een brief vanuit de 4de Pijlerorganisaties.

We vragen hen om internationale solidariteit hoog op de agenda te plaatsen en de kracht van 4de Pijlerinitiatieven daarbij te waarderen.

Ondertekent jouw 4de Pijlerorganisatie ook mee de brief? Verspreiden jullie mee deze brief in jouw gemeente of provincie?

 

19 apr 2024

In deze brief tonen we wat die duizenden solidaire vrijwilligers wereldwijd realiseren met hun projecten vanuit Vlaanderen. Hoe ze ook lokaal in steden en gemeenten bijdragen aan mondiale solidariteit. En we vragen voldoende ondersteuning, zodat we nog meer impact kunnen hebben. Samen met het lokale beleid werken we op die manier aan een rechtvaardige wereld.

De brief is verbonden aan het Lokale Memorandum 2024 waarmee 11.11.11 en de organisaties voor internationale solidariteit in Vlaanderen de kandidaten voor de lokale verkiezingen aansporen om te investeren in mondiale samenwerking.   

 

Onderteken hier de brief

Image
Dag 4de Pijler Marina ondertekent brief

Brief aan de beleidsmakers:

Waarde (toekomstige) beleidsmaker,

Elke gemeente is intussen mondiaal! Het is daarom cruciaal om bij elke beleidskeuze een mondiale bril op te zetten. Een stad of gemeente die niet investeert in internationale solidariteit, holt achter de feiten aan.

Met deze brief nemen we, in aanloop naar de lokale verkiezingen, graag de stem op van deze talrijke burgerinitiatieven voor internationale solidariteit in Vlaanderen. Via het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11 (www.4dePïjler.be) kan u kennismaken met meer dan 900 solidaire projecten die burgers vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernemen.

Ook in uw gemeente of provincie zijn er ongetwijfeld initiatieven actief die een internationaal project ondernemen en zich inzetten voor mondiale rechtvaardigheid. Wij vinden dat onze initiatieven gezien en gewaardeerd mogen worden, een efficiënte ondersteuning verdienen, maar ook veel potentieel hebben om uw lokaal beleid te versterken.

Mogen wij uw erkenning vragen als volwaardige stakeholders van uw lokaal mondiaal beleid? En mogen we uw steun vragen om meer gezien te worden?

4de Pijlerinitiatieven bouwen bruggen tussen uw gemeente en het Globale Zuiden. Samen met gelijkgestemde burgers, NGO’s en andere verenigingen sensibiliseren we burgers die zich soms weinig betrokken voelen  voor mondiale thema’s. Vanuit onze verbondenheid met de wereld creëren we begrip en wederzijds respect. U kan ons hierin versterken door onze projecten meer  zichtbaarheid te geven en door onze participatie via de mondiale adviesraad te waarderen.  

Mogen wij een stem hebben in het klimaatdebat en in het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

4de Pijlerorganisaties realiseren dikwijls al klimaatprojecten samen met de lokale gemeenschappen in het Globale Zuiden. Die versterken de klimaatdoelstellingen van uw gemeente door burgers mee te sensibiliseren voor een rechtvaardige klimaattransitie.

Elk project dat we uitvoeren draagt ook zijn steentje bij aan de realisatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Neem deze SDG’s als hoeksteen voor uw beleid en steek nog een tandje bij te steken tegen 2030! En betrek ons hierbij, want de SDG’s verbinden op een unieke manier het lokale met het mondiale.

Mogen wij met u samenwerken aan een samenleving waar iedereen deelneemt?

Heel wat diasporaverenigingen ondernemen ook internationale solidariteitsprojecten. Voorzie vanuit de gemeente voldoende omkadering om die projecten te realiseren. Want in onze superdiverse samenleving, hebben er alle belang bij om burgers met een migratieachtergrond ook volwaardig te laten deelnemen aan het lokale beleid.

Mogen wij rekenen op een substantieel budget voor internationale solidariteit in uw gemeente en op structurele ondersteuning door een ambtenaar mondiaal beleid?

VVSG stelt voor gemeenten van 0,7% van de gewone begroting voorop voor internationale solidariteit.  Laat dit een aansporing zijn om een groeipad uit te tekenen en zeker een ruim budget te voorzien. Want deze budgetten zijn belangrijk en onmisbaar voor ons om onze projecten te realiseren. Het is ook belangrijk dat een ambtenaar dit alles coördineert en begeleidt.  

Mogen wij dus op u rekenen om internationale solidariteit en de strijd voor mondiale rechtvaardigheid hoog op de beleidsagenda te plaatsen?

Gezien de globale uitdagingen waar we voor staan, hebben we nood aan méér samenwerking en internationale solidariteit. Niet minder! We rekenen erop dat u investeert in internationale solidariteit, financieel, maar ook door burgers te sensibiliseren, door het goede voorbeeld te tonen en door te kiezen voor beleidsoplossingen waarbij iedereen wint.

 

We danken u voor uw aandacht en rekenen graag op u. 

Aan de slag met deze brief

Bezorg deze brief aan beleidsmakers en kandidaten voor de verkiezingen in jouw gemeente of provincie. Vraag hen om een reactie of feedback te geven en in gesprek te gaan. De word-versie kan je aanpassen aan de lokale context van jouw gemeente.

Download de PDF-versie

Download de Word-versie

 

Onderteken de brief vanuit jouw 4de Pijlerorganisatie

Op die manier kunnen wij mee druk zetten in naam van honderden organisaties.

 

De brief is verbonden aan het Lokale Memorandum 2024 waarmee 11.11.11 en de organisaties voor internationale solidariteit in Vlaanderen de kandidaten voor de lokale verkiezingen aansporen om te investeren in mondiale samenwerking.   

Tijdslijn

Wil je de brief aanpassen aan je lokale context? Ontdek hier hoe je stap voor stap een gefundeerd eisenpakket kan samenstellen op maat van jouw gemeente.  Zo moedig je jouw lokale politici aan om in actie te komen voor internationale solidariteit.

Ja ik onderteken

Memorandum van 11.11.11

Deze brief voor de lokale verkiezingen kadert in het memorandum van 11.11.11.

 

 

.

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

 

 

 

 

 

 

 

 

.