Image
Vriendinnen van Zambia

Vriendinnen van Zambia

Interview

Een stad met twee gezichten; het centrum van de Zambiaanse hoofdstad Lusaka straalt welvarendheid uit, maar in de buitenwijken stapelen de problemen zich op. Hilde Verhelst en Hilde Van Haute geven met de vzw Vriendinnen uit Zambia een kans aan de personen uit de sloppenwijken. “We blijven investeren tot ze zichzelf kunnen ondersteunen.”

Vriendinnen uit Zambia heeft zijn bestaan te danken aan een evenement in België. Daar kwamen beide Hildes voor de eerste keer in contact met de Zambiaanse zusters Julian en Rosalia die een jaar in ons land studeerden. “We hadden meteen een ‘klik’. We zijn daarna blijven afspreken. We hebben hen België laten zien, met uitstapjes naar de kust en zo.” Toen hoorden Hilde Verhelst en Hilde Van Haute voor de eerste keer over de problemen in Zambia. “Julian en Rosalia raadden ons aan om zeker een bezoekje te komen brengen. Na ons bezoek waren we helemaal verkocht aan Zambia.”

Tetekela

“We kiezen er bewust voor om concrete projecten te ondersteunen die kleinschalig zijn”, vertelt Hilde Verhelst. “Het onderwijs was bij onze aankomst heel slecht georganiseerd. Tijdens ons bezoek leerden we Tetekela kennen, een dagopvang voor kinderen uit de sloppenwijken.” Hilde Van Haute vult aan: “Aan de dagopvang was een schooltje verbonden met slechts drie kleuterklasjes en een eerste leerjaar. We hebben beslist om dit project te ondersteunen zodat kinderen daar een diploma kunnen halen.”

Image
School in Zambia gesteund door Vriendinnen van Zambia

(Deel van) wedde afstaan

Beide dames zijn zeer tevreden wanneer ze terugblikken op Tetekela. “We hebben al veel kinderen zien afstuderen die onze verbeteringen en aanpassingen in hun scholen hebben meegemaakt. Als we foto’s van voor en na onze investeringen bekijken, dan is de vooruitgang zeker merkbaar”, vertelt Hilde Verhelst. Ondertussen is er een verdienmodel ingevoerd, waardoor Tetekela langdurig kan blijven bestaan. “Kinderen die zijn afgestudeerd, staan een deel van hun wedde af aan Tetekela. Zo krijgen nog meer kinderen in de toekomst kans om af te studeren”, legt Hilde Van Haute uit.

Helden

De dankbaarheid bij de inwoners is groot. “Het verbaasde ons hoe we bijna vereerd werden door de Zambianen. Ze hadden zelfs kledij voor ons gemaakt. Als we de bevolking daar moeten geloven, dan zijn we echt helden voor hen. Zelf hebben we niet het gevoel dat we grootse dingen aan het doen zijn, maar hun dankbaarheid is hartverwarmend”, vertelt Hilde Verhelst.

Hilde Van Haute is blij dat ze met kleine aanpassingen, grote veranderingen kan teweegbrengen. “Bij ons bezoek kwamen we een boerderij tegen die geen stro en irrigatiesysteem had. De boeren droegen letterlijk emmertjes water naar de akker. Doordat we leidingen hebben aangekocht, kunnen ze nu zelf opbrengst halen uit de boerderij.”

Image
Quote op school van Vriendinnen van Zambia

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Steunpunt

Het grootste objectief van Vriendinnen uit Zambia is concrete projecten financieren tot ze op zichzelf kunnen functioneren. “Mensen komen ons aangeven dat ze vooruit willen en dat ze veel ideeën hebben, maar ze beschikken over te weinig middelen. Daarom zien we het als onze opdracht om hen die middelen te geven”, vertelt Hilde Verhelst. Hilde Van Haute beaamt dat: “Je kan ons een steunpunt noemen. We zullen de zusters nooit iets opleggen. Het initiatief moet van hen komen, want ze hebben het beste zicht op wat de noden zijn in het gebied.”

 

Watch Onbegrensde Krachten: Vriendinnen Van Zambia on YouTube.

Lees meer over Vriendinnen van Zambia

 

Artikel: Brent Kusé
Video: Thomas Van Eynde
Journalistiek AP Hogeschool