Image
Iris De Greve

Brandweer voor Bolivië

Interview

In België kunnen we rekenen goed gestructureerde brandweerkorpsen die werken met de beste materialen. In Bolivia is dat jammer genoeg niet zo evident. Daar valt de brandweer onder de bevoegdheden van de nationale politie.
“Dit blijkt geen goede manier van werken. Deze politieagenten blijken vaak ongemotiveerd en onvoldoende opgeleid. Daarbovenop zijn de materialen die ter plekke beschikbaar zijn, ondermaats en veel te duur.

Partnerschap

Toch is er vanuit Bolivia zelf vraag naar een beter brandweernetwerk. Er zijn al enkele vrijwillige korpsen opgericht door mensen die zich hiervoor met hart en ziel willen inzetten. ‘Brandweer voor Bolivia’ werkt samen met ‘SAR Bolivia’, een organisatie ter plekke die zich al meer dan 30 jaar inzet voor deze vrijwillige brandweerkorpsen.

Onze taak is het ondersteunen van deze brandweermannen op verschillende vlakken. We bieden administratieve hulp aan, opleidingen in brandbestrijding en -preventie en technische ondersteuning. Het doel is om uniformiteit te creëren in de manier van handelen en werken zodat de korpsen onderling goed kunnen samenwerken. Zo kunnen ze elkaar versterken wanneer nodig.

Image
Iris De Greve

We bieden administratieve hulp aan, opleidingen in brandbestrijding en -preventie en technische ondersteuning. Het doel is om uniformiteit te creëren in de manier van handelen en werken zodat de korpsen onderling goed kunnen samenwerken.

Iris de Greve

Het is nooit de bedoeling geweest om te werken als kolonisten in een vreemd land. We dicteren hen niet wat ze moeten doen. Het is een wisselwerking, een partnerschap. Deze mensen hebben andere ervaringen, een andere cultuur dan wij. Het is belangrijk dat alle partijen hiermee rekening houden en dat gebeurt ook. Wij geven hen onze kennis maar zij verwerken dat op hun manier.

We willen een zelfredzaamheid creëren en ervoor zorgen dat wij niet meer nodig zijn.
We staan ook wekelijks in contact met deze mensen. Er is zelfs een Whatsapp-groepje waar ze ons up-to-date houden over interventies. Ze vertellen ons dan wat er gebeurd is, hoe ze gehandeld hebben, welke problemen ze hebben gehad, enzovoort.

Zelfgemaakte paella

Tijdens de jaren dat de organisatie actief is in Bolivia, hebben we de situatie positief zien evolueren. Dat geeft ons enorme voldoening. Niet alleen voor mij, maar voor de hele organisatie.

De organisatie bestaat ook enkel en alleen uit vrijwilligers, vaak brandweermensen op pensioen. Al het werk doen we ook zelf; het verzamelen van de materialen, het inzamelen van fondsen, enzovoort. Dat laatste doen we ook op een leuke manier. Je kan ons vinden op festivals waar we onze zelfgemaakte paella serveren. En ik moet eerlijk zeggen, dat is altijd een groot succes.”

Bekijk het verhaal van Iris

Watch Onbegrensde Krachten: - Brandweer voor Bolivia (Frank, Iris) on YouTube.

Artikel: Demi Feron – AP Journalistiek