Tips voor diaspora

Tips diaspora-organisaties zelf om meer te kunnen samenwerken met anderen.

 

Je staat er niet alleen voor

Verschillende organisaties zijn er om jou te ondersteunen. Zowel financieel als inhoudelijke ondersteuning.

Waar vind je die?

 • In jouw gemeente kan je contact opnemen met de ambtenaar voor internationale solidariteit of de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking). Probeer op de website van de gemeente te zoeken met 'internationale solidariteit', 'mondiaal', 'ontwikkelingssamenwerking' of 'Gros'.

  Je kan ook aan de integratie ambtenaar vragen bij wie je terecht kan in de gemeente.

 • Een overzicht van de contactpersonen binnen de Vlaamse provincies vind je hier.
 • Brusselse organisaties kunnen terecht bij onze collega's van Soliris.
 • 4de Pijlerorganisaties die in hetzelfde land actief zijn, of die vanuit dezelfde Belgische gemeente werken, kan je zoeken in onze databank.
 • En uiteraard de federaties, dit is vaak het eerste aanspreekpunt voor personen met een migratieachtergrond. We werken nog aan een overzicht van die federaties en hun aanbod.

 

Leer elkaar kennen.

Vraag dat je mag langskomen en mag spreken met de juiste persoon. In een echt gesprek (niet via telefoon of e-mail) heb je minder misverstanden en kan je vragen stellen tot je elkaar echt begrijpt. Een persoon die zich begrepen voelt, werkt liever samen met jou.

Denk eraan om te noteren tijdens een gesprek. Niemand kan alles onthouden, dus neem altijd iets mee om te schrijven (op papier of digitaal).

Bereid zo'n gesprek voor: 

 • Met wie heb je een afspraak? Bekijk de website al eens.
 • Vat al eens samen wat jouw organisatie doet, waar, voor wie en op welke manier.
 • Wat is jouw concrete vraag? Wat heb je nodig?
 • Stel ook altijd de vraag wie jou nog kan helpen. Dit is een goede start om een netwerk op te bouwen. En zo'n netwerk is essentieel om een duurzame werking uit te bouwen.

 

In welke taal?

Durf contact op te nemen, zelfs in andere talen. De officiële communicatie van die ondersteunende organisaties in Vlaanderen is meestal enkel in het Nederlands. Maar vraag gerust of je jouw vragen ook in het Frans, Engels of een andere taal mag stellen. De meeste personen willen je gerust verder helpen in een andere taal die zij kennen of in een mix van talen. Gebruik gerust een vertaalmachine zoals google translate of deepl.com, maar zeg dan in het begin van je tekst dat die automatisch vertaald is.

De taalwetgeving verplicht overheden soms om enkel in het Nederlands te communiceren. Het is dus niet om moeilijk te doen dat overheden alles alleen maar in het Nederlands aanbieden. Ze mogen niet anders. Uiteraard kan jij het reglement en de aanvraag vertalen om het samen met je partnerorganisatie in te vullen. Google Translate en Deepl.com zijn gouden vrienden. Binnen elke organisatie zijn er mensen die in België geboren zijn en dus zeer goed Nederlands spreken en schrijven. Betrek hen hierin.

 

Subsidiedossiers

Begin op tijd aan een aanvraag en laat je hierin ondersteunen. Schrijf op voorhand al doelstellingen, doelgroepen en acties van jouw project uit. Dit doe je samen met je partnerorganisatie, dus dat kost tijd. Als je dat op voorhand doet, dan kan je hieruit snel informatie halen als je een subsidieaanvraag indient. Als je pas begint te schrijven voor de deadline van de subsidieaanvraag ben je waarschijnlijk te laat.

Als je op tijd begint, kan je jouw aanvraag al eens doorsturen naar de organisatie waar je subsidies aanvraagt. Zij geven graag feedback en ondersteuning om jouw aanvraag nog beter te maken. Doe dit niet de laatste week, dan is er weinig tijd om jou te ondersteunen. Maak hiervoor gerust een afspraak, in een gesprek kan jij beter uitleggen waar jouw project over gaat. Vertel je verhaal en zorg dat ze jou leren kennen.

Maar een overheid mag jouw dossier niet helpen schrijven. Ze mogen het dossier niet zelf schrijven en zelf beoordelen. Wees je daarvan bewust. Maak dus gebruik van de tips die je krijgt, maar je zal het dossier uiteindelijk wel zelf moeten schrijven.

Lees het reglement. Meestal is er 1 moment per jaar waarop je subsidies kan aanvragen. Respecteer dat moment, te laat is te laat. 
In het reglement lees je ook wat belangrijk is voor de organisatie waar je subsidies aanvraagt. Dat is heel interessante info om je aanvraag specifiek te maken voor deze subsidies. En hou natuurlijk rekening met de regels in het reglement over bijvoorbeeld het budget en waarvoor je subsidies moet aanvragen.

Zorg al van in het begin dat je de subsidies kan verantwoorden. Wat vraagt de organisatie van bewijs over het geld dat jij gekregen hebt? Moet je een verslag maken? Foto's opsturen? Moet je de facturen bijhouden? En tegen wanneer? Communiceer dit ook naar je partnerorganisatie en vergeet het niet. Anders heb je het risico dat je al het geld moet terugbetalen.

Zet een structureel project op, zorg voor een duidelijke taakverdeling en rollen tussen België en de personen in jouw regio van herkomst, zet in op capaciteitsversterking. Zie hiervoor de bouwstenen van een goed project. Dit maakt de kans op subsidies veel groter.

Maar ook: De bedragen van de subsidies zijn kleiner dan het geld dat jij nodig hebt... Zorg dus ook voor eigen fondsenwerving. Hier lees je daar enkele tips over.