Subsidies en steun van overheden

Als 4de Pijlerorganisatie kan je vooral subsidies ontvangen in je gemeente en de provincie. Op Vlaams niveau zijn er beperkte mogelijkheden en op Federaal niveau geen (uitgezonderd de stedenbanden). We zetten het hieronder op een rijtje.

Steun van steden en gemeenten

De subsidiereglementen en de beschikbare steun verschillen in elke gemeente. Informeer je daarom bij de dienst ontwikkelingssamenwerking, bij de schepen of op de website van je gemeente.

In heel wat gemeenten is er een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Dat is dé ontmoetingsplaats voor iedereen in de gemeente die zich vrijwillig inzet voor een project van internationale solidariteit. Als je zelf bezig bent met een project, ben je er ongetwijfeld welkom. Zo krijgt je project meer bekendheid en kan je ook een bijdrage leveren aan het internationale beleid van je gemeente.

 

Meer informatie

Het 4de Pijlersteunpunt publiceerde in 2010 in samenwerking met VVSG en de Vlaamse overheid een brochure ‘Gemeenten ondersteunen 4de pijlerinitiatieven’ (uitgegeven bij Politeia).

 

Steun van provincies

Image
Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen

De uitvoering van het subsidiereglement in de provincie Antwerpen is in handen van het 4de Pijlersteunpunt. 

In het reglement zijn er 2 categorieën voorzien.

 • Categorie 1: Ondersteuning voor opstartende en/of kleine 4de Pijlerorganisaties. Je kan als 4de Pijlerorganisatie maximaal € 1.000 verkrijgen per jaarlijkse aanvraag. De deadline voor de aanvraag ligt op 31 maart.
 • Categorie 2: Ondersteuning voor 4de Pijlerorganisaties met een kwalitatief sterkere Zuidwerking. In deze categorie kan je jaarlijks maximaal € 10.000 krijgen. Eenzelfde project kan je maar 3 jaar indienen. De deadline voor de aanvraag ligt op 30 april.

Deze subsidies zijn enkel toegankelijk voor organisaties met een draagvlak in de provincie Antwerpen.

Indienen vanaf 15 februari.

Bezoek de pagina Antwerpen.4depijler.be voor meer informatie: reglement, deadlines, aanvraagformulieren, handleidingen,…

Provincie Limburg

De provincie Limburg legt de nadruk op de ondersteuning van kleinschalige, structurele projecten Mondiale Samenwerking met een duidelijke link naar de provincie. De structurele band met de provincie kan op verschillende manieren gelegd worden, maar moet gericht zijn op een langetermijnsamenwerking. 

De provincie vindt het niet alleen belangrijk om een goed structureel onderbouwd project te ondersteunen. Even belangrijk vindt ze de fondsenwervende, informatieve en educatieve activiteiten die georganiseerd worden in de provincie Limburg.

Bedrag: maximaal € 15 000, maximaal 75% van het totale subsidieerbare budget

Indienen: voor 1 mei

Meer informatie: provinciaal reglement ‘Mondiale Samenwerking: Projecten'

Image
Provincie Limburg
Image
Logo Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een subsidiereglement voor mondiale projecten met een draagvlak in Oost-Vlaanderen.

Via dit reglement biedt de provincie ook kleinschalige, startende initiatieven de kans om te groeien in hun mondiaal partnerschap. Het stimuleert ook initiatieven van, en samenwerking met diasporaorganisaties.

Doelgroepen:

 • Rechtspersonen
 • Feitelijke verenigingen
 • Lokale besturen
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Bedrag: maximaal € 7.000, maximum 80% van de aanvaarde begroting van het project.

Eenzelfde project kan in totaal 3 kalenderjaren worden gesubsidieerd.

Indienen vóór 15 november

Bij een eerste aanvraag is het aangewezen om vooraf een afspraak te maken via mondialesamenwerking@oost-vlaanderen.be

Meer informatie: Mondiale Solidariteit Oost-Vlaanderen.

Huidige projecten: Mondiale projecten

Provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant focust op duurzame klimaatprojecten die een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 

Doelgroepen:

 • Erkende ngo’s
 • 4de Pijlerorganisaties met een actieve werking in de provincie

Bedrag: minimaal € 15.000 en maximaal € 30.000, maximum 75% van de aanvaarde begroting van het project

Indienen: vanaf 20 augustus 2022 tot uiterlijk 20 september 2022

Meer informatie: www.vlaamsbrabant.be

Image
Provincie Vlaams-Brabant
Image
Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen heeft drie verschillende subsidiereglementen: 

Bezoek hiervoor de webpagina’s van het Wereldhuis West-Vlaanderen

 

Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid ondersteunt 4de Pijlerorganisaties hoofdzakelijk door bij te dragen aan de werking van het 4de Pijlersteunpunt.

Vlaanderen voorziet echter geen budget voor rechtstreekse ondersteuning van projecten van 4de Pijlerorganisaties en ngo’s. Als 4de Pijlerorganisatie kan je dus op het Vlaamse niveau niet terecht voor financiële steun.

Meer informatie: Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking

 

Uitzonderingen

Soms is het zo dat andere beleidsdepartementen (onderwijs, leefmilieu,…) budgetten beschikbaar stellen voor projecten binnen een bepaald domein.

Via onze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte hiervan. 

Water

Bij het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling kan je terecht voor subsidies voor waterprojecten. Projecten moeten bijdragen aan SDG 6. Ze moeten uitgevoerd worden met 2 andere Vlaamse partners en minstens 1 organisatie in het partnerland.

Klimaat

Via het Climate Action Programme ondersteunt de Vlaamse Overheid samenwerkingen die de klimaatverandering aanpakken of afremmen in lage- en middeninkomenslanden.

Het gaat over projecten die de lokale overheid of de bevolking sensibiliseert over klimaatadaptatie of mitigatie. Enkel materiële projecten komen niet in aanmerking. Projecten starten ten laatste in januari, duren maximum 3 jaar en er moet minstens 1 Vlaams bedrijf betrokken zijn.

Deze thema’s komen in aanmerking:

 • Energie
 • Water en sanitair
 • Milieubeleid
 • Biodiversiteit
 • Educatie en onderzoek
 • Landbouw

Non-profitorganisaties krijgen maximum 200.000 euro (en je moet minstens 15% van het budget zelf financieren).

 

Eigen projecten van Vlaanderen

De Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking gaat uit van de Afdeling Mondiale Uitdagingen van het Departement Internationaal Vlaanderen.

De bevoegdheid voor Ontwikkelingssamenwerking komt toe aan de minister-president, die ook feitelijk de rol van Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken opneemt.

Vlaanderen heeft ervoor gekozen om haar eigen initiatieven rond internationale solidariteit te realiseren in drie landen: Zuid-Afrika, Mozambique en Marokko. Daarnaast ondersteunt Vlaanderen ook eigen programma’s rond noodhulp, microfinanciering en draagvlakversterking in andere landen.

Belgische federale overheid

Als 4de Pijlerorganisatie kan je in principe niet terecht bij het Belgisch Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. Om in aanmerking te komen voor steun van de Belgische overheid moet je organisatie officieel erkend zijn als ngo. Meer info daarover lees je bij de ngo-federatie.

Een uitzondering daarop zijn de call for proposals van Enabel. Bekijk regelmatig deze pagina voor een overzicht van deze subsidies oproepen.

 

Klik hier voor de website van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Een ander aspect waarvoor je als 4de Pijlerorganisatie te maken krijgt met de Belgische overheid is de erkenning voor het uitreiken van fiscale attesten. Je aanvraag tot erkenning moet ingediend worden bij het Ministerie van Financiën, maar ook het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking moet in de loop van de procedure groen licht geven aan je dossier. Meer hierover lees je hier.