Tips voor je fondsenwerving

Deze pagina is nog helemaal niet volledig. We breiden we het aantal tips graag nog uit.
Heb je zelf een tip die je wil delen? Laat het ons weten via info@4depijler.be of deel het in de facebookgroep voor 4de Pijlerorganisaties.

 

Steun krijgen van fondsen en stichtingen

Een overzicht van enkele fondsen of stichtingen waar je als 4de Pijlerorganisaties financiële steun kan vragen. Dit is geen volledige lijst. Dit zijn organisaties die wij kennen en interessant vinden.

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting beheert tientallen privéfondsen en stichtingen in opdracht. Een 15-tal fondsen die steun bieden aan projecten buiten Europa. Regelmatig worden er projectoproepen uitgeschreven waar je als organisatie op kan intekenen. Elk fonds heeft wel een eigen thema en eigen selectiecriteria. Daar moet je natuurlijk aan voldoen als je project in aanmerking wil komen. Er zijn, bijvoorbeeld, fondsen rond waterbeleid, opleidingsprojecten in Afrika of dringende medische hulp. Op de website van de Koning Boudewijnstichting vind je een overzicht van de lopende projectoproepen. Als je inschrijft op de nieuwsbrief krijg je de projectoproepen regelmatig in je mailbox.

Fiscale attesten

Naast dit overzicht geeft de KBS ook kansen om fiscale attesten te geven aan jouw schenkers. Meer info daarover lees je hier.

 

De Belgische Raiffeisen stichting (BRS)

De Belgische Raiffeisen Stichting is verbonden met KBC en CERA, ondersteunt initiatieven die betrekking hebben op microfinanciering en spaar- en kredietprogramma’s. Voornamelijk voor lokale landbouwers en ondernemers.
BRS geeft financiële steun. Maar ook voor advies, begeleiding en vormingsinitiatieven rond microfinanciering kun je bij BRS terecht.

 

Energy assistance

Energy Assistance is een initiatief van ENGIE, steunt projecten rond elektriciteit en energie voor bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot essentiële energievoorziening. Naast financiële steun wordt ook knowhow van (ex-)personeelsleden uit de sector gratis ter beschikking gesteld.

Bekijk hier de voorwaarden om een nieuw project in te dienen.

 

Durabilis

De Stichting Durabilis en de Fondation Marie et Alain Philippson steunen initiatieven rond duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemerschap in Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika. Durabilis ondersteunt partner-ondernemingen in het Zuiden. De Philippson-stichting geeft duurzame ondernemers in Centraal en Oost-Afrika een steun in de rug.

 

Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix 

Het Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix biedt financiële hulp aan instellingen in de verzorging van kinderen en/of personen met een mentale beperking. Ze doen dat voor instellingen in België en per uitzondering voor projecten in het buitenland.

 

ERAN fonds voor vrouwen

Het Eran fonds voor vrouwen geeft steun aan projecten in Vlaanderen en op het Indisch subcontinent  (India, Pakistan, Afghanistan, …) die vrouwen en meisjes een stem, middelen, keuzes en kansen bieden om zich vrij en zelfbewust te ontplooien. Het Fonds verleent daarom steun aan initiatieven die een structurele aanpak en impact beogen op het vlak van de economische, sociale, en politieke ontvoogding en emancipatie van vrouwen.

Ken jij nog een fonds of stichting die niet in deze lijst staat?

Mag je zomaar producten verkopen voor het goed doel?

Geen vergunning, wel meldingsplicht

Een handelaar die goederen en diensten verkoopt buiten de handelsvestiging heeft wel degelijk een vergunning nodig om te mogen verkopen in de openbare ruimte (de zogenaamde ‘leurderskaart’).

De Vlaamse overheid heeft echter een aparte regeling uitgewerkt voor occasionele verkopen zonder commercieel doel. Het gaat over verkopen ‘ten voordele van een menslievend doel’. Als 4de Pijlerorganisatie val je binnen deze categorie. Je hebt geen vergunning voor nodig, maar je hebt wel een meldingsplicht.

Wat houdt die meldingsplicht in?

  • Je verkoopactie is beperkt tot één gemeente. In dat geval moet je de actie in principe aanmelden bij die gemeente via het formulier ‘niet-commerciële verkoop’. Daarin meld je wie je bent, wat je gaat doen en voor welk doel.
    Geen paniek: in de praktijk maakt zeker niet elke gemeente er een punt van als jouw actie niet op deze manier is aangemeld.
  • Je organiseert een grotere actie die plaatsvindt in meer dan 3 gemeenten. In dat geval stuur je een mailtje naar reglementen@agentschapondernemen.be waarin je zegt wat je gaat doen en ten voordele van welk ‘menswaardig doel’ je een verkoop organiseert. Je ontvangt dan een brief die je kan tonen als de gemeente ernaar vraagt. 

Mag je mensen zomaar vragen om een gift? 

Als je niets verkoopt, maar enkel een steunbijdrage vraagt, valt dat niet onder de bovenstaande regeling. In principe is het niet verboden om mensen in de openbare ruimte om geld of een gift te vragen, zolang je daarbij de openbare orde respecteert. 

Ondanks dat het volgens de wet in België niet verboden is om te ‘bedelen’, proberen toch heel wat lokale besturen het tegen te gaan. Dat doen ze via bepalingen in het lokale politiereglement. Je informeert je daarom best bij de lokale overheid. Maak op voorhand goede afspraken als je een actie opzet. Voer je actie op privéterrein, zoals aan een supermarkt? Maak dan uiteraard afspraken met de verantwoordelijken daar. 

Noot: mensen aanzetten om te bedelen of bedelarij exploiteren is uiteraard wel strafbaar.

 

Fiscale attesten

Mensen die minstens 40 euro per jaar doneren, kunnen aanspraak maken op belastingsvermindering via een fiscaal attest. Lees zeker ook eens hoe je als 4de Pijlerorganisatie voor fiscale attesten kan zorgen.