Fiscale attesten

Hoe kan je fiscale attesten uitreiken? En welk voordeel heb je daarbij als organisatie en als donateur?

Wat is een fiscaal attest?

Schenk je op je op jaarbasis meer dan 40 euro aan een erkende organisatie? Dan ontvang je een fiscaal attest. Daarmee heb je recht op een belastingvermindering. Die kan tot 45% bedragen. Een schenking van 100 euro bijvoorbeeld, kost je zo uiteindelijk maar 55 euro.

Als 4de Pijlerorganisatie is het dus nuttig om fiscale attesten uit te reiken. Het motiveert mensen om te schenken en om minimaal 40 euro te schenken.
Wanneer je fiscale attesten kan en mag uitreiken, lees je hieronder.

 

Wanneer kan je een fiscaal attest ontvangen?

Je kan wel een fiscaal attest ontvangen als:

  • Het gaat om minstens 40 euro op jaarbasis.
  • De gift is gedaan aan een ‘erkende instelling’. (Wat dat inhoud, lees je verderop.)
  • Het gaat om een gift in geld, zonder tegenprestatie.

Je kan geen fiscaal attest ontvangen als:

  • Je in ruil voor de gift een tegenprestatie ontvangt zoals sponsoring of tickets voor een benefietconcert.
  • De giften doorgestort worden aan een andere instelling.
  • Het gaat om collectieve giften. Bijvoorbeeld: Jij verzamelt geld van meerdere mensen en stort dat samen vanaf jouw rekeningnummer. Dan heb jij geen recht op een fiscaal attest voor dat volledige bedrag.

 

Hoe kan je fiscale attesten uitreiken?

Niet elke organisatie mag fiscale attesten uitreiken. Dat is ook logisch. Het gaat om openbaar belastinggeld en niet elke vereniging kan zomaar gemachtigd worden om belastingvermindering toe te staan.

Er zijn 3 manieren om een fiscaal attest aan te bieden aan de schenkers van jouw 4de Pijlerorganisatie:

 

1. Via een eigen erkenning

Een organisatie die fiscale attesten wil uitreiken, moet hiervoor erkend zijn. Je dient een erkenning in bij de minister van Financiën. Deze beslist hierover samen met de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Je kan pas erkend worden vanaf het jaar dat volgt op het indienen van je aanvraag. Om in aanmerking te komen voor een erkenning moet je 4de Pijlerorganisatie onder andere:

  • Een vzw zijn
  • Al twee jaar actief zijn
  • Een structurele werking hebben over meerdere jaren.

Alle voorwaarden en het verloop van de procedure worden uitgelegd op de website van de FOD Financiën.

 

2. Via de Koning Boudewijnstichting (KBS)

Je kan ook een aanvraag voor een filantropische rekening indienen bij de Koning Boudewijnstichting. Jouw schenkers storten het geld op de rekening van de Koning Boudewijnstichting met een duidelijke vermelding dat het voor jouw project is. De Koning Boudewijnstichting beheert die bedragen en bezorgt de schenker een fiscaal attest.

Er zijn 4 mogelijke samenwerkingen met de Koning Boudewijnstichting. Klik hier voor het overzicht. Vanuit het 4de Pijlersteunpunt raden wij vooral de schenkerskring of het fonds ‘vrienden van’ aan.

Voor de aanvraag heb je een concrete omschrijving van jouw project(en) nodig. Maar de procedure is eenvoudiger en sneller dan een erkenning door het Ministerie van Financiën. Je hoeft geen vzw te zijn. Daarenboven hoef je zelf niet in te staan voor de administratieve opvolging van de fiscale attesten. Je kan op meerdere momenten per jaar een aanvraag indienen.

Samenwerken met de stichting wekt ongetwijfeld ook extra vertrouwen bij schenkers. Die zien meteen dat hun gift goed beheerd en goed besteed wordt. Meer informatie en de aanvraagformulieren vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Wat kost dat?

De KBS voorziet een eenmalige oprichtingskost en een werkingskost van 5% op elke uitgave van het Fonds. Die administratieve kost heb je altijd als iemand anders voor jou de fiscale attesten uitreikt. Zij hebben daar ook kosten aan. Onze ervaring is dat deze kost minder is dan de meerwaarde voor jouw inkomsten.

 

3. Via een samenwerking met een partnerorganisatie in België

De derde optie is een samenwerkingsverband aangaan met een organisatie die erkend is voor fiscale attesten. Die organisatie staat dan in voor de fiscale attesten, mits een vergoeding voor administratieve kosten.

In principe mag een erkende organisatie alleen fiscale attesten uitschrijven voor haar eigen projecten. Maar ze mag haar projecten wel laten uitvoeren door een andere organisatie. Jouw organisatie wordt dan mede-eigenaar en eindverantwoordelijke van zo’n project.

De giften voor jouw project worden eerst gestort op een rekening van de erkende organisatie. Die haalt er de afgesproken administratieve kosten vanaf en stort vervolgens het bedrag door naar jouw rekening.

Niet alle erkende organisaties staan open voor een samenwerking. Best is er een thematische ‘match’ of een ‘link’ tussen beide organisaties. Leg daarnaast ook steeds een samenwerkingsovereenkomst vast met de rechten en de plichten naar elkaar toe.

Enkele voorbeelden van erkende organisaties (deze lijst is zeker niet volledig):