Image
Nieuws over fiscale attesten
nieuws: 4de Pijler

Fiscale attesten: verplicht toevoegen van rijksregisternummer sinds 1 januari

Vanaf 2025 is het verplicht om het rijksregisternummer van de schenker te vermelden op het fiscaal attest. Dat wil zeggen dat je nu al sinds 1 januari 2024 rijksregisternummers moet vragen aan jouw schenkers.

25 mrt 2024

Op 28 december 2023 keurde de Kamer een wetsontwerp goed met o.a. de verplichting om voortaan het rijksregisternummer toe te voegen aan fiscale attesten voor giften die de organisatie ontvangt vanaf januari 2024. 

Vanaf aanslagjaar 2025 is deze verplichting van kracht en de implementatie is onvermijdelijk voor alle giften vanaf 1 januari 2024.

Die maatregel zorgt voor veel onrust bij 4de Pijlerorganisaties en ook bij tal van andere goede doel-organisaties. Als organisatie heb je het rijksregisternummer van je schenker niet. En dikwijls ken je ook het e-mailadres of telefoonnummer van de schenkers niet om hen hierover te contacteren. Het wordt dus een helse administratieve klus om achter die gegevens aan te gaan. 

Ook tal van andere goede doelen-organisaties zijn nog onzeker over hoe ze dit kunnen aanpakken. En het beperkt zich uiteraard niet enkel tot de sector van internationale samenwerking.

Deze organisaties zijn verenigd in de ImpactCoalitie, waar ook 11.11.11 en de ngo-federatie deel van uitmaken. De ImpactCoalitie stelde al van bij de ontwerpfase vragen bij deze nieuwe regeling, maar heeft de uitvoering ervan dus niet kunnen beletten. 

Vanuit het 4de Pijlersteunpunt en 11.11.11 blijven we dit opvolgen. En we blijven signalen geven dat deze regeling echt niet werkbaar is. Het geeft, in onze ogen, kleinere vrijwilligersorganisaties weer extra en onnodige administratieve overlast. Het dreigt ook een impact te hebben op de relatie tussen 4de Pijlerorganisaties en hun schenkers.

(Bron: Met dank aan de Ngo-federatie als bron voor dit artikel)

En nu?

Je vraagt dus best vanaf nu aan al je schenkers om hun rijksregisternummers aan jou te bezorgen.

De vrees leeft dat heel wat schenkers zullen afhaken. Mensen zijn voorzichtig en niet altijd bereid om hun rijksregisternummer mee te delen. Gelukkig is deze nieuwe wet ook opgepikt door enkele media (hier bijvoorbeeld in De Standaard). Dat kan misschien helpen om jouw schenkers te overtuigen.

Daarom enkele tips: 

  • Maak de oproep niet technisch en niet negatief. 

  • Zeg gewoon: Wij hebben vanaf nu jouw rijksregister nodig waardoor het fiscaal attest automatisch op je belastingbrief zal staan. Gemakkelijk toch?

  • Zie dit moment als een contactmoment met je schenkers waarin je vertrouwen over je organisatie kan opkrikken. "Wil je meer weten over wat we met jouw schenking doen? Bekijk dan hier onze resultaten."

  • En herhaal de vraag aan schenkers die hun rijksregisternummer niet geven.

  • Zet deze oproep in al je communicatiekanalen.

Meer tips en voorbeelden vind je in deze presentatie.

Je bent verplicht om het rijksregisternummer op een veilige plaats bij te houden en niet te delen met andere personen (ook niet binnen je organisatie). Je mag het enkel delen met Belcotax en de schenker zelf. Je mag het rijksregisternummer 10 jaar na de laatste schenking bijhouden. Dus je moet het niet elke keer opnieuw vragen. Volg hiervoor strikt de GDPR-richtlijnen. Dat wil ook zeggen dat je je privacypolicy zal moeten aanpassen. Daar moet je nu ook toevoegen dat je het rijksregisternummer van de schenkers verwerkt en hoe je dat doet.

Laat ons weten hoeveel moeite dit kost.

Documenteer de inspanningen (tijd en geld) die jullie gaan doen hiervoor. Denk aan extra communicatie, kosten die je moet maken, maar ook om het rijksregisternummer te beheren en door te geven in belcotax. Kan je ook berekenen hoeveel minder opbrengsten je hierdoor hebt? Op het einde van 2024 maakt Fundraisers Belgium hier een evaluatie over en we willen ook jullie inspanningen en extra kosten laten meetellen.

Veelgestelde vragen: 

Wat is het NN?

  • NN staat voor Nationaal Nummer, een synoniem voor Rijksregisternummer.

Mogen wij het rijksregisternummer wel vragen?

  • Ja, dat mag je. In dezelfde wet staat dat de 2600 organisaties met een erkenning voor een fiscaal attest het rijksregisternummer mogen vragen, verwerken en bijhouden. Maar enkel en alleen om het fiscaal attest uit te schrijven en voor niets anders. Doe dat ook niet! En uiteraard doe je die verwerking volledig volgens de GDPR-richtlijnen.

Is er een overgangsperiode?

  • Nee en ja: Nee, de regel is nu in en giften die in 2024 gedaan worden, komen alleen automatisch op de belastingbrief van de schenker als jij het rijksregisternummer doorgeeft aan de overheid via Belcotax. Maar in 2025 zal de schenker nog manueel een schenking kunnen toevoegen aan de belastingbrief (dat is nog een overgang). vanaf schenkingen in 2025 (aangifte 2026) kan de schenker ook niet meer manueel iets toevoegen. Dus dan heeft de schenker enkel recht op belastingvermindering als de ontvangende organisatie het rijksregisternummer doorgeeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.