Image
Solid4

Wie is de 4de Pijler?

Een diverse groep initiatieven die zich wereldwijd inzetten voor internationale solidariteit.

Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen, migrantengroepen,... zetten zelf een project van internationale solidariteit op. Deze burgerinitiatieven voor internationale solidariteit die vanuit Vlaanderen ondernomen worden, verzamelen we onder de naam: de 4de Pijler. 

Wil je meer weten over die community van 4de Pijlerorganisaties? Lees de verhalen

 

Naar schatting zijn wereldwijd minstens 1.300 4de Pijlerinitiatieven vanuit Vlaanderen actief. 30.000 tot 60.000 vrijwilligers zijn op die manier betrokken bij een ‘eigen’ project. En jaarlijks zouden deze initiatieven in ons land tussen 47 à 68 miljoen euro inzamelen om hun projecten te steunen.

De 4de Pijler stelt zichzelf voor

Watch 100% 4de Pijler - Wie zijn we? on YouTube.

Vanwaar die naam 4de Pijler?

  1. De 1ste Pijler omvat de internationale solidariteit die uitgaat van de overheid, ook wel gevat onder de term officiële of bilaterale samenwerking. Ook de gemeenschappen, provincies en gemeenten vallen hieronder.
  2. De 2de Pijler is de zogenaamde multilaterale samenwerking die uitgaat van internationale instellingen zoals de Europese Commissie, de Wereldbank of de Verenigde Naties.
  3. De 3de Pijler bestaat uit niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de universiteiten die door de overheid erkend zijn. Lees hier meer over de ngo-erkenning.
  4. Het HIVA (KU Leuven) gebruikte de term 4de Pijler voor ‘alle initiatieven die niet tot de andere drie pijlers van internationale solidariteit horen’. Het gaat dan ook om een heel diverse groep initiatieven die zich moeilijk in één term of naam laat vatten, net omdat ze zo verscheiden zijn! Net die enorme diversiteit is ook een van de sterktes van de 4de Pijler.