Image
Doelgroep van impore vzw

Vzw IMPORE lanceert een eigen e-learning

Interview

De 4de Pijlerorganisatie vzw IMPORE lanceerde onlangs een e-learning rond haar projecten in Rwanda. De vzw verbetert de levenskansen en kwaliteit van leven van zeer kwetsbare jonge kinderen in Rwanda. De e-learning is een online manier om de organisatie in België meer bekendheid te geven en de info op een handige manier te verspreiden.

 

Is het iets om aan te raden aan andere 4de Pijlerorganisaties?
We vroegen het aan Gerda (secretaris) en Ilse (actief lid, designer van de e-learning).

 

Hoe kwamen jullie op het idee om een e-learning te maken?

Gerda: “Het idee kwam naar boven met onze subsidieaanvraag bij de provincie Antwerpen. Daarin werd niet alleen gevraagd wat onze projecten in Rwanda zijn, maar ook hoe onze vzw in België aan educatie doet. Een van onze vrijwilligsters beroepshalve veel bezig met e-learnings maken en kwam zo met het idee dat ook voor IMPORE te doen. Het leek ons een goede manier om onze informatie naar zo veel mogelijk mensen te verspreiden.”

Ilse: “Inderdaad. We wilden niet zozeer bewijzen dat we zoveel mogelijk geld in het laatje brengen, maar juist mensen sensibiliseren, motiveren en prikkelen. Via educatie, in dit geval de e-learning, willen we een zo groot mogelijke groep bereiken en hen verder laten kijken dan hun eigen coconnetje.”

 

Wat is volgens jullie de grote meerwaarde ervan?

Ilse: “Voordat we de e-learning hadden, hielden we heel erg vast aan de powerpoint. Maar een powerpoint is vrij statisch en komt niet altijd over. Het is slechts een samenvatting van het verhaal en daarbovenop is niet alle informatie voor iedereen even interessant. Een e-learning is interactiever en veel meer op maat. Je kan door de informatie gaan op een moment dat het voor jou past, er is geen presentator nodig en je hoeft niet alles te bekijken, maar klikt aan wat voor jou relevant of boeiend is. Wie wil, vindt de weg om verder te lezen.”

Gerda: “De e-learning is daarnaast ook veel diepgaander dan onze website. Op de website vertellen we welke acties we doen. In de e-learning trekken we het breder en educatiever. Wanneer we het hebben over ons project rond de opvolging van baby’s met laag geboortegewicht bijvoorbeeld, leggen we ook uit wat prematuriteit is, wat de problemen errond zijn enzoverder.”

We hebben nu een product dat we gemakkelijk kunnen aanpassen aan verschillende doelgroepen en interesses.

Ilse Scheers
designer van de e-learning

Naar wie verspreiden jullie de e-learning?

Gerda: “Uiteindelijk willen we een zo breed mogelijk publiek bereiken. Maar nu hebben we het eerst naar opleidingen in de zorgsector verspreid. Dat zijn, denken we, mensen die al een bepaalde interesse hebben in onze projecten en die we kunnen triggeren. Later willen we het dan verder verspreiden naar provinciale en lokale besturen, andere 4de Pijlerorganisaties, sympathisanten…”

Ilse: “Het voordeel is dat we nu een basis e-learning hebben die we makkelijk kunnen aanpassen naar andere doelgroepen. Stel dat er bijvoorbeeld een lagere school in geïnteresseerd is, halen we de relevante onderdeeltjes eruit en maken we enkel die zichtbaar.”

 

Hoe verliep het proces? Wie is er betrokken geweest?

Ilse: “Voor mij was het eigenlijk een beetje een samenloop door omstandigheden. Corona deed ons noodgedwongen overschakelen naar digitale manieren van lesgeven. Ik raakte die periode geprikkeld door het programma Xerte, waar we ook de e-learning mee gemaakt hebben. Een andere vrijwilligster van de vzw had al de grote lijnen uitgezet en ik ben er uiteindelijk verder mee aan de slag gegaan.”

Gerda: “Het is zeker niet vanzelf gekomen. Ilse heeft er heel wat tijd in gestoken.”

Ilse: “Klopt, maar dan vooral ook in overleg. Ik ken wel in grote lijnen het verhaal achter IMPORE, maar voor de inhoud moest ik bij Gerda en Luk zijn.”

Gerda: “Luk is voorzitter van onze partnerorganisatie in Rwanda en zit vaak daar. Het overleg gebeurde dus ook met onze lokale partner.”

 

Wat zijn de moeilijkheden geweest?

Gerda: “Ik denk vooral de technische kant. Het is, zeker in het begin, wat zoeken. Bovendien heb jij wel dikwijls gezegd dat het programma zijn beperkingen heeft, hé Ilse?”

Ilse: “Ja er zijn zeker beperkingen. Het beeld groter krijgen, een video er op een bepaalde manier inplaatsen, een knop die niet verandert van kleur… Ik heb toch dikwijls lopen vloeken. Ik ben er zeker van dat er gesofisticeerdere programma’s zijn, maar daar hangt ook een kostenplaatje aan vast. Nu, op zich ging het maar om details.”

 

Wat heeft het jullie gekost? Zowel in geld als in tijd?

Ilse: “In geld heeft het ons helemaal niets gekost. Via Toll-Net en KlasCement kan iedereen met een account een e-learning aanmaken met het programma Xerte.”

Gerda: “Het heeft ons vooral veel tijd gekost. Het eerste idee was er al in 2020. Er is zo’n twee jaar over gegaan om tot de echte beginselen te komen. Ilse is ook nog professioneel aan het werk, dus uiteraard is het proces wel in stukken verlopen.”

Ilse: “Ja, ik heb zeker geen 2 jaar lang dag en nacht gewerkt. Al was het wel eens ’s nachts. (lacht). Hoeveel uur ik er daadwerkelijk in heb gestoken, vind ik moeilijk in te schatten.”

 

Is de e-learning een afgewerkt product? Hoe gaan jullie er in de toekomst nog mee aan de slag?

Gerda: “Het is nooit af. Momenteel zitten we in een soort testfase. We hebben het nu voor de eerste keer uitgestuurd en wachten af hoe mensen erop reageren. Afhankelijk daarvan kunnen we bepaalde zaken nog veranderen of aanpassen, eventueel aan een bepaalde doelgroep. Bovendien moeten we de e-learning ook steeds blijven updaten als onze projecten evolueren.”

Ilse: “Om het écht als lesmateriaal te gebruiken, zou het naar mijn aanvoelen nog iets interactiever mogen. Op het einde hebben we wel wat oefeningen toegevoegd, maar nu is het eigenlijk vooral informatief. We zouden nog meer vragen kunnen stellen tussendoor, bij elk filmpje kunnen stoppen… Wat we nu hebben is een eerste versie. Je kan eraan bezig blijven.”

In deze tijden is een e-learning een ideale manier om meer mensen te bereiken met je organisatie.

Gerda De Mulder
secretaris vzw IMPORE

Zouden jullie andere 4de Pijlers aanraden om een e-learning te maken?

Ilse: “Ja, maar ik zou wel aanraden dat het iemand is die er interesse in heeft. Anders loop je denk ik snel vast op de technische kant. Dat neemt niet weg dat ik denk dat een e-learning wel echt een meerwaarde kan bieden en mensen kan sensibiliseren.”

Gerda: “Wij zijn zeer enthousiast over het eindresultaat. Ik zie niet in waarom anderen het niet zouden proberen. Ik denk dat het in deze tijden de ideale manier is om veel mensen te bereiken.”

 

Bekijk de e-learning

 

Wie meer vragen heeft over de e-learning kan contact opnemen met vzw IMPORE.

 

Image
Doelgroep van impore vzw
Impore vzw ondersteunt de opvolging van prematuren in het district HUYE, Rwanda