ADRA belgium

Intro

ADRA Belgium strijdt tegen ongelijkheid en sociaal onrecht door het helpen opzetten of ondersteunen van duurzame structurele projecten in overeenstemming met de fundamentele behoeften van de begunstigden. Daarnaast is ADRA gespecialiseerd in het verlenen van noodhulp aan slachtoffers van natuur-en humanitaire rampen over de hele wereld. Dankzij het wereldwijde ADRA-netwerk en in samenwerking met lokale partners, kunnen onze teams doeltreffende en snelle hulpverlening garanderen.

De projecten van ADRA hebben altijd betrekking op verschillende aspecten (gezondheid, milieu, onderwijs, enz.) met een globale visie op het probleem. Het gaat bv. niet alleen om het voorzien van drinkwater, maar ook opleidingen in hygiëne/rationeel gebruik van water, zodat de bevolking het systeem zelf in stand kan houden. Deze systemische visie is het resultaat van een grondige kennis van de behoeften op het terrein en van het aanreiken van geschikte oplossingen. De lokale gemeenschappen worden geconsulteerd door het ADRA-kantoor ter plaatse, na een veldanalyse, om efficiënt te kunnen inspelen op de werkelijke lokale behoeften. Aan het einde van elk project wordt een evaluatie uitgevoerd op basis van succesindicatoren vastgelegd in het projectontwerp. Elk project wordt samen met de begunstigden besproken en in de meeste gevallen wordt fysieke en/of financiële betrokkenheid gevraagd. Hun betrokkenheid is de garantie voor een duurzaam project en een reële toe-eigening van het project.

Adres
Ernest Allardstraat 11 1000 Brussels België
E-mail
Contactpersoon
Sevil Yigit
Organisatievorm
vzw
KBO-nummer
BE0867783180

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Antwerpen
Brussel
Limburg
Luik
Namen
West-Vlaanderen
Actief in gemeente(s)
Antwerpen
Brussel
Hasselt
Kortrijk
Mechelen
Opstartjaar
2004
Fiscale attesten
eigen erkenning
Samenwerkingsverbanden in het Noorden

Stad Brussel

Thema(s)
Ecologie / klimaat
Economie
Noodhulp
Onderwijs
Landbouw en/of visserij
Watervoorziening
Kenmerken
Stuurt vrijwilligers en/of stagiair(e)s naar het Zuiden

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Congo-Kinshasa
Libanon
Mauritanië
Syrië
Uganda
Somalië
Partnerorganisatie in het Zuiden
ADRA International

Missie

Het voornaamste doel van ADRA Belgium is de levensomstandigheden van kansarme bevolkingsgroepen verbeteren door hen te begeleiden naar een duurzame economische onafhankelijkheid, zodat ze kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud, onder het motto: "De wereld veranderen, stap voor stap, mens na mens." Op internationaal niveau richten onze ontwikkelingsprojecten zich op thema's zoals onderwijs, duurzame landbouw, hernieuwbare energie en gezondheid. Onze projecten worden altijd opgezet op basis van een lokale vraag en in nauwe samenwerking met onze associatieve partners en de autoriteiten van het betrokken land. 

ADRA is ook een van de meest reactieve organisaties bij noodsituaties: dankzij ons netwerk en een optimale organisatie bieden we doeltreffend en snel noodhulp aan slachtoffers van natuurrampen of humanitaire crisissen over de hele wereld. In België is ADRA al een aantal jaren actief met projecten en initiatieven om de meest achtergestelde bevolkingsgroepen in ons land te helpen. In 2022 lanceerden we een voedselhulpproject in België, The Social Food Truck, dat ons de prijs voor meest innovatieve liefdadigheidsorganisatie opleverde!

Historiek

ADRA vindt haar oorsprong in de jaren 1890 als een vrijwilligersvereniging van de Adventkerk die liefdadigheidsprogramma’s organiseerde in de sloppenwijken van Chicago. In 1984 kreeg ze de naam ADRA met wereldwijd 600 personeelsleden en duizenden vrijwilligers. In 1997 kreeg ADRA International de status van algemeen raadgever bij de VN-Raad voor Economische en Sociale Vraagstukken. ADRA werkt als netwerk in meer dan 130 landen met financieel en statutair autonome kantoren met projecten naargelang de territoriale realiteit. ADRA wordt gesteund door de protestantse kerken, maar werkt volledig onafhankelijk, zonder proselitisme en discriminatie. 

ADRA Belgium werd aanvankelijk gerund door vrijwilligers. Sinds de komst van de directeur in 2016 voert ze grootschalige acties uit in verschillende ontwikkelingslanden. In januari 2020 kwamen 2 medewerkers de organisatie versterken, en eind 2022 kwam een derde medewerker als coördinator van ADRA’s innovatief project voor voedselhulp in België.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente