Image
Memorandum header

Memorandum verkiezingen 2024

11.11.11 Verkiezingsmemorandum voor de federale, regionale en Europese verkiezingen: Kiezen voor samenwerken over de grenzen heen

De wereld hobbelt van crisis naar crisis. Dat voelen we allemaal. Die crisissen zijn niet gewoon externe rampen die ons plots overkomen. Ze hebben wortels in beslissingen van gisteren en eisen ook vandaag heldere keuzes of koerswijzigingen.

We staan immers op een belangrijk kruispunt dat vraagt om gedurfde en toekomstgerichte (beleids)keuzes op de lange termijn. Het memorandum van 11.11.11 geeft de handvaten voor deze koerswijziging. Want als burgers hebben we meer dan ooit nood aan beleidsmakers die een grens durven trekken als het gaat over het respect voor de rechten van mens en natuur

Lees hier het memorandum

Nood aan meer internationale solidariteit en politiek leiderschap

De uitdagingen waar we voor staan zijn globaal.  Daarom hebben we méér samenwerking en internationale solidariteit nodig, niet minder. Dat betekent ook gelijkwaardige partnerschappen met lagere inkomenslanden. Herverdeling van macht in multilaterale instellingen. Stoppen met twee maten en twee gewichten. Internationaal financiële verantwoordelijkheid nemen: want investeren in internationale solidariteit verdient zichzelf uiteindelijk terug. De volgende pandemie dam je niet in zonder te investeren in universele toegang tot basisgezondheidszorg en sociale bescherming. Gedwongen migratie los je niet op zonder te werken aan de grondoorzaken op lange termijn. Toekomstige klimaatrampen voorkom je door fossiele subsidies en investeringen uit te faseren en door internationale klimaatfinanciering op te schalen.  
 
Langetermijnoplossingen en investeringen kunnen vaak ook op bijval van burgers rekenen. Uit een IPSOS-peiling in opdracht van 11.11.11 blijkt dat 69 % van de Vlamingen vindt dat ook in België iedereen er beter van wordt als problemen elders in de wereld zoals oorlog, klimaatverandering en armoede worden aangepakt. Burgers liggen ook wakker van de vraag naar wat ons moreel kompas vandaag is in de wereld. De huidige wereldorde brokkelt af en omdat dat onzeker maakt is er bij uitstek nood aan politiek leiderschap dat een nieuwe koers uitzet. Dat zich niet blind toont voor de geopolitieke onzekerheden of zich vastklampt aan de strohalmen van oude machtsstructuren. Als burgers hebben we meer dan ooit nood aan beleidsmakers die een grens durven trekken als het gaat over het respect voor de rechten van mens en natuur. 

De zeven speerpunten van 11.11.11

Zorgplicht voor bedrijven

Veralgemeen zorgplicht voor bedrijven: bindende regelgeving in België, de EU en de VN die bedrijven er toe verplicht mensenrechten en milieu respecteren in heel hun waardeketen en die slachtoffers van schendingen toegang geeft tot de rechter.

Strijd tegen belastingontwijking

Pleit in de strijd tegen belastingontwijking voor een verhoging van de internationale minimumbelasting voor multinationals op korte termijn van 15% naar 25%, zonder uitzonderingen waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van lagere inkomenslanden.

Internationale klimaatfinanciering

Steun lagere inkomenslanden om met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan (adaptatie) en klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie) door een faire Belgische bijdrage van jaarlijks minstens 500 miljoen euro aan internationale klimaatfinanciering. Bijvoorbeeld door het herbestemmen van een deel van de ETS-middelen en de rechtvaardige uitfasering van fossiele subsidies.

Publieke financiering voor internationale solidariteit

Voorzie voldoende publieke financiering voor internationale solidariteit, door een lineair en bindend groeipad naar 0,7% van ons bni tegen 2030 voor ODA (Official Development Assistance).

Bescherming van vluchtelingen

Maak werk van een ambitieuze en kwaliteitsvolle bescherming van vluchtelingen in de regio van conflictgebieden en zet in op veilige en legale toegangswegen.

Bescherm de verdedigers van mensenrechten

Werk samen met het middenveld een coherent en transparant beleid uit voor de promotie van de civiele ruimte. Investeer in initiatieven die mensenrechtenverdedigers en in het bijzonder vrouwelijke mensenrechtenverdedigers beschermen.   

Strijd tegen straffeloosheid en vervolging van oorlogsmisdaden

Neem een voortrekkersrol op in de internationale strijd tegen straffeloosheid en vervolging van oorlogsmisdaden, via extra politieke en financiële steun aan het Internationaal Strafhof en VN-onderzoekscommissies. 

Lees hier ook de beleidsaanbevelingen van onze lidorganisaties en netwerken

Heb je interesse in meer politiek nieuws van 11.11.11?

 

Schrijf je in voor onze maandelijkse politieke nieuwsflash

Ik schrijf me in