Talhita Koumi

Intro

Het doel van onze VZW is ondersteunen van kwetsbare groepen als weeskinderen, vrouwen, straatkinderen en andere achtergestelde groepen in DR Congo. Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer: Opleiding en vorming, ondersteuning op materieel vlak, investeringen in gebouwen, energievoorziening, enz. of andere noodzakelijke ondersteuning in DR Congo. Alsook activiteiten om de financiering hiervan mogelijk te maken. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Adres
Plezantstraat 387 9100 Sint-Niklaas België
Contactpersoon
Viviane Elika Nsongo
Organisatievorm
vzw
KBO-nummer
1002342273

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Oost-Vlaanderen
Actief in gemeente(s)
Sint-Niklaas
Opstartjaar
2023
Fiscale attesten
Thema(s)
Ecologie / klimaat
Gezondheidszorg
Mensenrechten
Onderwijs
Landbouw en/of visserij
Kenmerken
Diasporavereniging
Stuurt vrijwilligers en/of stagiair(e)s naar het Zuiden

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Congo-Kinshasa
Partnerorganisatie in het Zuiden
Fondation Esepelisa

Missie

Het doel van onze VZW is ondersteunen van kwetsbare groepen als weeskinderen, vrouwen, straatkinderen en andere achtergestelde groepen in DR Congo. Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer: Opleiding en vorming, ondersteuning op materieel vlak, investeringen in gebouwen, energievoorziening, enz. of andere noodzakelijke ondersteuning in DR Congo. Alsook activiteiten om de financiering hiervan mogelijk te maken. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Historiek

FTK VZW is opgericht in 2018 door mevrouw Elika met als doel het ondersteunen van weeskinderen, straatkinderen en weduwen als gevolg van een persoonlijke analyse van de kritieke sociaal-economische situatie in de Democratische Republiek Congo. In 2023 is FTK VZW officieel erkend als VZW. Tussen 2018 en 2023 heeft FTK VZW verschillende kleine acties ondernomen ten gunste van pasgeborenen, weeskinderen, zieken, en anderen. Vanaf 2024 willen wij beginnen met het organiseren van diverse activiteiten, zowel in België als in de Democratische Republiek Congo. In België plannen wij binnenkort een fondsenwervingscampagne, waaronder een benefietdiner en fondsenwerving in kerken en scholen. In de Democratische Republiek Congo willen wij met de financiële steun van 11.11.11 en andere organisaties jongeren helpen om hun capaciteiten op diverse gebieden te versterken.

Fotogalerij

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente