Sa'ada

Intro

Samenwerkingsproject "Sa'adatuna" voor onderwijs door VZW Sa’ada (België) en VZW Medinati (Mauritanië) 

 

Sa’adatuna is een samenwerkingsproject begeleid door de Belgische VZW Sa’ada en de Mauritaanse VZW Medinati. Dankzij hun samenwerking worden Belgische scholen en scholen in Chinguetti met elkaar in contact gebracht, evenals Belgische en Mauritaanse onderwijsverantwoordelijken. 

De samenwerking is gebaseerd op waarden van gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, openheid en respect. Beide partners geven en ontvangen, leren en onderwijzen, wat bijdraagt aan een wederzijds verrijkende uitwisseling.

Adres
Ganzenkuil 2390 Westmalle België
Contactpersoon
Kristel Baert
Organisatievorm
vzw
KBO-nummer
1010934493

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Antwerpen
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Actief in gemeente(s)
Malle
Opstartjaar
2024
Fiscale attesten
aanvraagprocedure voor erkenning is lopende
Thema(s)
Ecologie / klimaat
kinderen- en jongerenrechten
Onderwijs

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
België
Mauritanië
Partnerorganisatie in het Zuiden
Medinati

Missie

Sa’ada = geluk, voorspoed, welzijn 

Medinati = mijn stad (Chinguetti, Mauritanië)

Sa’adatuna = ons gedeeld geluk, onze gedeelde voorspoed, ons gedeeld welzijn

Onze missie is om geluk, voorspoed en welzijn te bevorderen door deelnemers van diverse culturele en religieuze achtergronden te verbinden, meer specifiek kinderen, jongeren en onderwijsverantwoordelijken uit België en Chinguetti, Mauritanië. 

Sa’adatuna streeft naar persoonlijke groei en ontwikkeling op verschillende niveaus, zoals academische vorming, persoonlijke vorming, burgerschap, natuureducatie, klimaatbewustzijn, gezondheid en cultuur. We zetten ons in voor het bevorderen van onderwijskwaliteit en gelijke onderwijskansen. 

Wij creëren een ervaringsgerichte, verbonden leeromgeving die wederzijds begrip, respect, zelfzorg en zorg voor de natuur stimuleert, waardoor studenten en onderwijsverantwoordelijken hun volledige potentieel kunnen bereiken en een positieve impact kunnen hebben op zichzelf, anderen en de wereld.

Historiek

opgestart in 2024

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente