Private Stichting John Schrooten

Adres
Kroegberg 3000 Leuven België
Contactpersoon
Karen Christiaens
Organisatievorm
Stichting
Telefoonnummer
KBO-nummer
BE 0642.653.605

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Vlaams-Brabant
Actief in gemeente(s)
Beveren
Kortenberg
Leuven
Oud-Heverlee
Opstartjaar
2015
Fiscale attesten
Koning Boudewijnstichting
Samenwerkingsverbanden in het Noorden

Gemeentes, scholen, KULeuven, UCLouvain, Thomas More, andere hogescholen.

Thema(s)
Ecologie / klimaat
Economie
Gezondheidszorg
Onderwijs
Landbouw en/of visserij
Watervoorziening
Kenmerken
Stuurt vrijwilligers en/of stagiair(e)s naar het Zuiden

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Tanzania
Partnerorganisatie in het Zuiden
KSDI (Karatu Sustainable Development Initiatives)

Missie

De Private Stichting John Schrooten heeft als belangeloze doelstelling om kwetsbare en misdeelde doelgroepen, zowel in ontwikkelingslanden als in andere landen, meer zelfredzaam te maken door de begunstigden zowel sociaal, maatschappelijk als economisch te versterken door middel van het faciliteren van ondernemingen of de ondernemingszin en dit vanuit een duurzaamheidsbenadering. De beoogde ondernemingen hanteren een TripleP bottom line (people, planet, profit) strategie. Ondernemen, dat is voor onze Stichting belangrijk.

De Stichting streeft er naar om haar doel te realiseren op een wijze die de zelfredzaamheid van de betrokken doelgroep of onderneming maximaal kan bevorderen om een blijvende impact te verwezelijken, ook wanneer de steun van de Stichting in de desbetreffende projecten zou afnemen of gecontroleerd zou worden stopgezet.

Historiek

De Stichting John Schrooten is een jonge stichting, opgericht in 2015, op uitdrukkelijke wens van ir. John Schrooten, overleden in 2016. Binnen de werking staat betekenisvolle economische participatie centraal als instrument om levens te verbeteren. De Private Stichting startte in 2016 met de realisatie van een opleidingscentrum voor de kleinschalige landbouwer uit de regio Endamarariek. In de Endamarariek Ward (ongeveer 250km2) in Tanzania wordt vooral aan landbouw voor levensonderhoud gedaan. Dit gebeurt veelal met een eenzijdige aanpak, zowel wat betreft gewas als techniek. Begin 2016 werd door de Tanzaniaanse overheid een gebouw ter beschikking gesteld met als doel een centrum (ARC) met voorbeeldfunctie uit te bouwen, om 1) de kennis te verhogen van de landbouwer, zowel qua productie als gewasdiversiteit (bijvoorbeeld het gewas Moringa waarrond momenteel wordt gewerkt) en 2) meer waarde op te bouwen voor de landbouwer door stimuleren van lokale verwerking. In 2017 en 2018 werd dit centrum uitgebouwd: ten eerste wat betreft de nodige basisinfrastructuur, ten tweede door het aanleggen van testvelden in de omgeving en ten derde door het uitbouwen van een prototype verwerkingseenheid, zodat de rol van de landbouwfamilie of lokale groep in de waardeketen kan vergroten. Nu de lokale landbouwers volop Moringa kweken, verschoof de aandacht in 2019/2020 van de productie naar de verwerking. In 2019 (3) en 2020 (2) en 2021 (3) werden daarvoor acht vrouwengroepen opgestart, in zes dorpen van de ward. In 2022 werkten we hierrond  verder en traden de vrouwengroepen verder op de voorgrond, ook als vehikel voor sociale cohesie. Een deel van de verwerking werd ook gecentraliseerd, voornamelijk voor olieproductie en om een goedkeuring te verkrijgen van de controle-agentschappen. In 2023 starten we ook in een nieuwe “ward”: Qurus (geografische uitbreiding).

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente