ODAH VZW (NUV-HOP)

Adres
België
Contactpersoon
Henri Gruwez
Organisatievorm
vzw
KBO-nummer
0676533131

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen
Limburg
Antwerpen
Actief in gemeente(s)
Bierbeek
Opstartjaar
2013
Fiscale attesten
foundation
Thema(s)
Gezondheidszorg

Over de organisatie in het Zuiden

Missie

ODAH vzw (Organisation for development and health) ondersteunt de jaarlijkse organisatie van NUV-HOP (Northern Uganda Village Health Outreach Project), een project in het noorden van Oeganda, georganiseerd door geneeskundestudenten uit België, Manchester en Oeganda.

Ons doel is bij te dragen aan een duurzame en toegankelijke gezondheidszorg in het Noorden van Oeganda, een regio die in het verleden veel heeft geleden onder conflict. In de rurale gebieden hebben mensen zeer weinig toegang tot gezondheidszorg. Daarom bieden we enerzijds curatieve zorg op onze Outreaches; medische kampen waar de mensen toegang hebben tot gratis consultaties, screening, vaccinaties, medicatie e.d. Om een langduriger effect te hebben, zetten wij voornamelijk in op preventie. Aangezien 70% van de ziektelast in Oeganda voorkomen kan worden, organiseren we health talks waarbij we op een interactieve manier mensen informeren over hygiëne, family planning en de meest voorkomende ziekten. Ook op scholen geven we dergelijke health talks. Verder stimuleren we lokale vrijwilligers om deze health talks gedurende het jaar verder te zetten.
Aangezien we de duurzaamheid van ons project steeds willen verbeteren, is een van onze lange termijn doelen om samen te werken met lokale NGO's.

Historiek

Tijdens een internationale bijeenkomst voor geneeskundestudenten kregen studenten uit Oeganda en België het idee om een project op te richten in het post-conflict Noord-Oeganda, aangezien de rurale bevolking daar zeer weinig toegang heeft tot adequate gezondheidszorg. De eerste editie van het project vond plaats in de zomer van 2013 en sindsdien wordt er elke zomer een nieuwe editie van NUV-HOP georganiseerd. Over de jaren heen is het project enorm hard geëvolueerd en vanaf 2015 zijn we ons steeds meer aan het focussen op preventie in de vorm van Health talks om ons project duurzamer te maken. In 2015 heeft Manchester ons project vervoegd en sinsdien organiseren we het project samen. NUV-HOP wordt geleid door geneeskundestudenten en elk jaar worden er nieuwe kandidaten geselecteerd. Van iedereen wordt verwacht dat ze twee opeenvolgende jaren deelnemen om de continuïteit te garanderen.
Elk jaar proberen we ons project te evalueren en de duurzaamheid te verbeteren. Zo zijn we in 2017 met een pilootproject gestart om mensen die gevaccineerd werden tegen Hepatitis B op onze outreaches beter op te volgen. Dit was reeds een succes en we gaan dit het komende jaar zeker verder uitbouwen.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente