Mwinda Kitoko

Intro

Mwinda Kitoko werd opgericht in Antwerpen in 1993 en kreeg het statuut van vzw in 1994 met als doel een "beter samenleven" op te bouwen en te stimuleren in de Belgische gemeenschap, met als eerste actieveld Antwerpen. Mwinda Kitoko heeft van bij het begin steeds samengewerkt met Antwerpse instellingen, structuren en verenigingen, eerst rond integratiebeleid, daarna rond een beleid voor beter samenleven en tenslotte rond een beleid voor burgerparticipatie .

Adres
Breughelstraat 31-33 2018 Antwerpen België
Contactpersoon
Billy Kalonji
Organisatievorm
vzw
KBO-nummer
0454075410

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Antwerpen
Actief in gemeente(s)
Antwerpen
Opstartjaar
1994
Fiscale attesten
Samenwerkingsverbanden in het Noorden

NAPAR Coalitie, LEVL, UNIA, Orbit, Africalia, MRAX, Collectif Mémoire Coloniale

Thema(s)
Economie
Socio-culturele sector
Kenmerken
Diasporavereniging
Stuurt vrijwilligers en/of stagiair(e)s naar het Zuiden

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Congo-Kinshasa
Partnerorganisatie in het Zuiden
Musée National du Congo (Kinshasa)

Missie

Mwinda Kitoko (mooi licht in het Lingala) Zoals de naam al aangeeft (Mooi Licht), is ons doel om “licht te werpen” op de verschillen tussen de culturen om in een geest van wederzijds respect te werken aan ontmoeting en wederzijds begrip. Mwinda Kitoko wil de integratie bevorderen, wat voor ons een proces van wederzijdse (nadruk) uitwisseling is. De doelstellingen zijn de volgende: 

- Mensen van Afrikaanse afkomst in staat stellen om volledig deel te nemen aan het socio-culturele, economische en politieke leven in België, Europa en Afrika. 

- De kloof te verkleinen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden van Afrikaanse afkomst en structurele veranderingen in gang zetten om hun deelname in de arbeidsmarkt te verbeteren. 

- Culturele promotie 

- Racisme en discriminatie bestrijden, ongeacht “ras”, religie, geslacht, huidskleur, nationale of etnische afkomst, enz. 

- Taal-, dans- en percussielessen organiseren om de deelnemers toe te laten andere culturen te ontdekken, anderen te ontmoeten en uit te wisselen, enz. 

- Conferenties, debatten, colloquia, ontmoetingen, geleide bezoeken te organiseren rond “dekolonisatie” om een beter samenleven te bevorderen en vooroordelen en stereotypen te bestrijden... 

- De dialoog tussen gemeenschappen en tussen generaties bevorderen. 

- Jonge Afrikanen ondersteunen in hun zoektocht naar identiteit, in hun vrije tijd en hun studies 

- Projecten opzetten om actieve burgerparticipatie mogelijk te maken.

Historiek

Mwinda Kitoko is al bijna 30 jaar actief! Ze is lid (geweest) van vele groeperingen op verschillende niveaus, zowel horizontaal als verticaal (lokaal, regionaal, gemeenschaps- en federaal niveau). We hielden hierbij altijd rekening zowel met onze doelstellingen en de competenties van de partner- of subsidiërende structuren en instellingen, als met de gemeenschappen van Afrikaanse oorsprong. Vanaf het begin streefden onze activiteiten uitwisseling tussen culturen na en beter samenleven. Gezien de discriminatie en het racisme waarmee onze leden en andere mensen van Afrikaanse oorsprong geconfronteerd werden, konden we ons niet beperken tot activiteiten als Afrikaans koken, taallessen, danslessen, enz. We organiseerden ook activiteiten van reflectie over ons leven in ons gastland, debatten en conferenties, omdat het leven in Antwerpen voor onze gemeenschappen steeds ondraaglijker werd. Vlug zagen de leden van Mwinda Kitoko en van andere organisaties de noodzaak in om hun verschillen te overstijgen. We wilden uiteindelijk een Afrikaanse federatie oprichten in Antwerpen om discriminatie en racisme tegen de gemeenschappen van Afrikaanse oorsprong tegen te gaan. Vanaf dat moment ontwikkelde er zich een steeds meer antikoloniale en antiracistische aanpak, om diep gewortelde stereotypen en vooroordelen te deconstrueren.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente