Mount Moriah Ministries

Intro

Mount Moriah Worship Ministry richt zich op kwaliteitsvol muziekonderwijs en het versterken van kansarme jongeren. Zinvolle vrijetijdsbesteding is een basisrecht, waar iedereen moeten kunnen van genieten. We willen kansarme jongeren een platform bieden om zich te ontwikkelen en zich uit te drukken door middel van de muziekkunst. Daarnaast willen we hen ook aanmoedigen om al hun talenten te gebruiken. Wij bieden ook is een gevarieerd vrijetijdsaanbod aan voor kansarme jongeren met als enig doel de activiteit zelf: een mogelijkheid om zich te ontspannen in een veilige, leerrijke en amusante omgeving. 

Adres
Jeremy, Grand-Anse 7000 Haïti Haïti
Contactpersoon
Delilah Degryse
Organisatievorm
vzw
KBO-nummer
BE0786273288

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
West-Vlaanderen
Actief in gemeente(s)
Zwevegem
Opstartjaar
2018
Fiscale attesten
Thema(s)
kinderen- en jongerenrechten
Onderwijs
Socio-culturele sector
Kenmerken
Diasporavereniging

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
België
Haïti
Partnerorganisatie in het Zuiden
Agape flights - Hopestart international

Missie

Wij willen ons vooral focussen op: 

Het aanbieden van kwaliteitsvolle muziekeducatie 

Het bekrachtigen en versterken van kansarme jongeren 

Kansarme jongeren van straat houden  

Kansarme jongeren zin geven voor leven  

Kansarme jongeren de kans geven ze te uiten, ze een stem geven 

Meisjes betrekken in educatie en vrijetijdsbesteding 

Meisjes een stem geven en talenten laten ontwikkelen  

Hobby’s creëren 

Historiek

De muziekschool werd opgericht in 2018, al snel kwamen andere noden naar boven (weinig meisje in de muziekschool, ouders konden muziekschool voor hun kinderen niet permitteren, weinig laagdrempelige vrijetijdsaanbod, jongeren op straat, ...). We begonnen te investeren in zinvolle activiteiten waar jongeren gratis konden aan deelnemen. We zochten sponsors zodat geld niet een probleem zou zijn voor een muziekhobby of deelname aan vrijetijdsbesteding. In 2020 werden we een officiële vereniging en begonnen we ook gratis muziekles te geven in een weeshuis, te Haïti.  Ons hoofddoel is er dus voor zorgen dat kansarme jongeren het recht op zinvolle vrijetijdsbesteding en hobby's gemakkelijk toegankelijk zijn.  

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente