Liberia Entrepreneur Educational Foundation

Adres
België
Contactpersoon
Aletha Wallace
Organisatievorm
vzw
Telefoonnummer
KBO-nummer
673929967

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Vlaams-Brabant
Actief in gemeente(s)
Hoeilaart
Opstartjaar
2016
Fiscale attesten
other
Thema(s)
Onderwijs
Noodhulp
Gezondheidszorg

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Liberia

Missie

LEEF Foundation is een vzw die inspeelt op de behoefte van de sociaal-economische ontwikkeling door de invoering van een community-based geïntegreerd onderwijs, gericht op schoolgaande kinderen en jonge adolescenten. Er is een lage tot zeer lage alfabetiseringsgraad en hoge werkloosheid in Liberia. Het LEEF- project pakt deze problemen aan door het inspelen op doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, zoals kwalitatief hoogstaand onderwijs en armoedebestrijding. Andere sub-doelstellingen zijn het accentueren van beroeps- en technisch secundair onderwijs waardoor onze jeugd vakmanschap kan ontwikkelen, banen kunnen scheppen voor zichzelf en voor anderen en daarmee de economische groei kunnen stimuleren. Het creeren van diversiteit in de studies en zo de leerlingen de kans geven hun passie te volgen en een toekomst te creëen voor zichzelf en mede Liberiaanen. Kwaliteitsvol onderwijs leveren in een vriendelijke leeromgeving, versnelde leerprogrammaís installeren voor kansarme groepen die tot nu toe het basisonderwijs nog niet gevolgd hebben en een betere levensstandaard creëren voor onderwijspersoneel in Johnsonville Township.

Ons werk is innovatief en uniek omdat onze focus ligt op het verbreden van de studiemogelijkheden om de studenten in staat te stellen hun passie te volgen en een toekomst voor zichzelf en anderen te creëren. De positieve impact van ons werk het is dat LEEF Foundation via het schoolproject kwalitatief onderwijs zal bieden aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving die vanwege de economische en financiële barrières niet naar school kunnen. LEEF boeken en educatief project steunt scholen en andere organizaties door het voorzien van boeken voor de studenten en de leerkrachten. In zijn totaliteit wil dit project een antwoord beiden aan de SDG's: SDG4: Kwaliteits onderwijs, SDG1: Geen armoede, SDG 5: Gender gelijkheid, SDG 8: Eerlijk werk en economische groei en SDG 10: Ongelijkheid verminderen.

LEEF Foundation werk is ook gesitueerd rond de duurzame ontwikkelingsdoelstelling 3. LEEF Foundation werk zal goede gezondheid en welzijn voor allen bevorderen. In tijden van gezondheidscrisis, LEEF Foundation zal actie ondernemen om noodhulp te beiden.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente