Keur Tippi Senegal

Adres
Klijtberg 8570 Ingooigem België
Contactpersoon
Verschuere Dorine
Organisatievorm
vzw
Telefoonnummer

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
West-Vlaanderen
Opstartjaar
2011
Fiscale attesten
other
Thema(s)
Onderwijs

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Senegal

Missie

Het project ‘Keur Tippi’ richt zich op analfabete Senegalese vrouwen uit Mbour. Het doel van ons project is het versterken van de maatschappelijke positie van deze vrouwen door hen een brede waaier aan vormingen aan te bieden.

Senegalese vrouwen kunnen beschreven worden als trots, statig en mooi. Ondanks deze knappe en vrolijke uitstraling, hebben zij een ondergeschikte rol in hun gemeenschap.
 Meisjes worden amper opgeleid en worden zeer vroeg in het huishouden ingeschakeld (vanaf ongeveer 6 jaar). Vaak spreken zij enkel het lokale dialect en hebben ze geen kennis van de officiële taal, het Frans.

Purdah, de segregatie op basis van geslacht die tevens vereist dat vrouwen hun lichaam bedekken zodat ook hun vormen onzichtbaar worden, geldt in het land. Dit impliceert dat de bewegingsvrijheid van de vrouw enorm beperkt is: niet enkel in de letterlijke zin, maar ook op sociaal economisch vlak heeft de vrouw weinig ontwikkelingskansen. Bovendien wordt absolute gehoorzaming aan haar man als zeer normaal beschouwd.

Ons project richt zich in de eerste plaats op het aanleren van Frans aan de vrouwen. De opleiding richt zich echter niet exclusief op het leren lezen en schrijven van de vrouwen, maar wil een ruimere impact bieden door het aanleren van het Frans te combineren met technische vaardigheden. De Franse kolonisator liet in Senegal de hoge waardering voor kantoorjobs na, waardoor technische beroepen als minderwaardig beschouwd worden. Toch zijn het die jobs die een basisinkomen kunnen verschaffen aan gezinnen die het niet breed hebben. Naast de vorming die gericht is op taal en technische vaardigheden, zal er ook aandacht geschonken worden aan sexuele voorlichting en andere thema’s die de positie van de vrouwen zullen versterken. Om de toegankelijkheid van de vormingen te garanderen, zal er ook opvang voorzien worden voor de kinderen.

Een eerste stap van het project is het oprichten van een schooltje. Ter oprichting van dit schooltje zijn er echter een aantal zaken nodig: grond, bouwmaterialen en arbeid. Voor het verwerven van bouwgrond, werden er reeds contacten gelegd met de lokale overheid. Ook werden er contacten gelegd met de directeur van het lokale schooltje en met een vrouwenorganisatie. Om te verzekeren dat het project door de bewoners gedragen wordt en dat het inspeelt op realistische noden, zijn deze contacten enorm belangrijk. Wat de praktische realisatie betreft, zullen de bouwmaterialen door de vzw gefinancierd worden. De bouwwerken zullen onder leiding van Filiep Verhelle door lokale mensen gebeuren. Op die manier maken de mannen ook deel uit van het project en kunnen zij zelf ook technische vaardigheden verwerven.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente