International Youth Association for Development (IYAD)

Adres
Bosheidelaan 2610 Wilrijk België
Contactpersoon
Kananga Anselme Mubeneshayi
Organisatievorm
vzw
Telefoonnummer

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Antwerpen
Opstartjaar
2004
Fiscale attesten
other
Thema(s)
Gezondheidszorg
Kenmerken
Diasporavereniging

Over de organisatie in het Zuiden

Missie

Het project wil de palliatieven zorgen integreren in het bestaande gezondheidsysteem. Daarom is het noodzakelijke dat een mobiel team in het leven geroepen wordt om verzorging aan huis of in de nabije omgeving te bieden. Het project tracht de geest van palliatieven zorgen ingang te doen vinden. Deze verzorging wil de pijn verlichten van mensen in hun laatste levensfase en hun nog de best mogelijke levenskwaliteit bieden. Ook als er geen medisch specialistische hulp beschikbaar is, wil men de pijn verminderen en luisteren naar de zieke en zijn familie.  Het project tracht een logistieke steun te voorzien om zo de patiënten effectief te kunnen begeleiden.  Het evalueert de gepresteerde diensten en maakt een inschatting van de bijkomende noden en mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. Het project wil een structuur uitbouwen om de permanente vorming op gebied van palliatieven zorgen te verzekeren voor gezondheidspersoneel (artsen, verplegers, paramedici, kinesitherapeuten, enz.).  Vorming aanbieden voor vrijwilligers van palliatieven zorgen. Het project wil de bevolking voorlichten en sensibiliseren.  Het project wil een dagcentrum voor palliatieven zorgen oprichten. Veel terminale zieken willen thuis sterven maar zij kunnen moeilijk 24 uur op 24 opgevangen en verzorgd worden in hun omgeving. Hun verzorging is een zware fysieke en psychologische belasting voor hun familie die vaak niet voorbereid is op die situatie. Een dagcentrum zou ondersteuning bieden aan de zieke : men vindt er opvang gedurende één of meerdere dagen per week. Dit verlicht de taak van de familie. Het kan ook een hospitalisatie voorkomen. Het dagcentrum kan ook een brugfunctie verzekeren tussen het ziekenhuis en de patiënten die thuis nog betrekkelijk van eenvoudige medische zorgen kan genieten zoals inspuitingen, pijncontrole e.d.

 

Historiek

Wij hadden de uitdaging gekregen om een project te bezoeken tijdens onze studie in Kinshasa (Democratische Republiek Congo). Door dit project willen wij meewerken aan de modernisering van de palliatieven zorgen i.s.m. ziekenhuizen en gezondheidscentra in de gemeente Mont Ngafula, deel van de stad Kinshasa.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente