Gambiana

Intro

vzw Gambiana is een Burgerinitiatief voor Ontwikkelingssamenwerking, een zgn. Vierdepijlersorganisatie mét rechtspersoonlijkheid. Wij zijn volledig afhankelijk van giften. Alle fondsen, diensten en verzamelde producten gaan volledig naar ons globale doel. Wij zijn actief in het ontwikkelingsland Gambia, West-Afrika.

Via onze organisatie willen wij een steentje bijdragen aan de Wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook bekend onder de naam "Sustainable Development goals" of korter gezegd de SDG's. Deze wereldwijde doelstellingen werden opgesteld en goedgekeurd in 2015 door de Verenigde Naties. De doelstellingen waar wij ons als organisatie op focussen zijn:

Geen armoede (SDG 1)

Geen honger (SDG 2)

Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)

Kwaliteitsvolle educatie voor elk kind (SDG 4)

Partnerschappen aangaan om deze doelstellingen te bereiken (SDG 17)

 

Lees verder op onze website via welke projecten & initiatieven wij dit proberen te verwezenlijken.

Adres
Europalaan 9 2620 Hemiksem België
Contactpersoon
Asselman Sabrina
Organisatievorm
vzw
Telefoonnummer
KBO-nummer
0733688895

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Antwerpen
Actief in gemeente(s)
Antwerpen
Opstartjaar
2019
Fiscale attesten
--
Thema(s)
Ecologie / klimaat
Economie
Gezondheidszorg
Noodhulp
Onderwijs

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Gambia
Partnerorganisatie in het Zuiden
Gambiana

Missie

Het globale doel van onze organisatie is om de zorg en toegang tot educatie voor moeders en kinderen in Gambia te ondersteunen en verbeteren. Via onze organisatie willen we dus een steentje bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 3 & 4 (ook gekend als de "Sustainable Development Goals") opgesteld door de Verenigde Naties. Bijkomend doen we soms ook kleinere projecten binnen SDG 1, 2 en 17 (geen armoede, geen honger, partnerschappen). Lees meer over onze projecten op onze website.

Historiek

In het jaar 2014 ging Sabrina, een laatstejaars student-vroedvrouw voor haar laatste stage Verloskamer naar het West-Afrikaanse land Gambia. In het kleine dorpje Gunjur verbleef en werkte zij drie maanden in het Health Centrum. Ze kreeg veel voeling met de lokale bevolking tijdens deze periode. Ter voorbereiding van deze internationale stage stelde zij zich de vraag wat ze eventueel kon doen voor de lokale bevolking. Ze brainstormde hierover met haar docent. Zo startte de allereerste inzamelactie van babylinnen en medisch materiaal. Deze actie was een heus succes: Samen met haar klasgenoten verzamelden zij meer dan €12.500 aan babylinnen en materiaal. DHL verzond dit gratis voor hen naar Banjul, de hoofdstad van Gambia. Tijdens haar vrijwilligerswerk op de verloskamer schonk ze aan elke kersverse moeder en baby een setje babykleding, en het medisch materiaal werd gebruikt ter bescherming van moeder, kind én zorgverlener. Ze studeerde met Onderscheiding af in 2014. De liefde voor ontwikkelingshulp in Afrika bleef aanwezig, en in 2015 ging Sabrina opnieuw naar Gunjur voor vrijwilligerswerk. En het jaar nadien weer... Graag wilde ze meer doen. Ze ging op zoek naar mede-gemotiveerden, en uiteindelijk werd in het voorjaar van 2019 de feitelijke stichting 'MAMAFRIKA' geboren (nu ondertussen 'GAMBIANA'). Eind 2019 werden we officieel een Belgische VZW. We doen nu allerhande projecten binnen de SDG's van de UN. Lees hierover meer op onze website!

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente