Ekimanyelo

Adres
Onderbosstraat (S.A.R.) 3040 Huldenberg België
Contactpersoon
Bogaert Karl
Organisatievorm
vzw
Telefoonnummer
KBO-nummer
666801952

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Vlaams-Brabant
Antwerpen
Actief in gemeente(s)
Turnhout
Huldenberg
Hoeilaart
Opstartjaar
2013
Fiscale attesten
other
Samenwerkingsverbanden in het Noorden

Er wordt samengewerkt en uitgewisseld met andere Vlaamse 4depijlers die D.R. Congo als werkgebied hebben: Zaba Kina vzw (Kongo Central), Mama Lufuma vzw (Kongo Central), Bron vzw (Zuid-Kivu). Thema's zijn : verplichtingen van vzw's, fiscale attesten, fundraising en subsidies, organiseren van vormingen rond familieplanning, transport van hulpgoederen naar D.R. Congo...

Voor het organiseren van vormingen rond familieplanning wordt samengewerkt met de Vlaamse 4depijler Helpingnet.

Sinds eind 2021 wordt samengewerkt met de Vlaamse 4depijler Oftalmo Sankuru. Deze vereniging organiseert sinds 2012 oftalmologische missies in Katako-Kombe, 150 km van Lodja. Eind 2021 is een missie doorgegaan in het Hôpital Général van Lodja, in de buurt van het Complexe Scolaire d'Excellence K&L. Het doel is vooral opsporen en behandelen van cataract. Tevens wil Oftalmo Sankuru verplegend en technisch personeel, in het bijzonder een oogarts, opleiden.

Sinds 2017 is er jumelage tussen de openbare bibliotheek van Lodja en de gemeentelijke bibliotheek van Hoeilaart. Deze laatste verzamelt Franstalige boeken en ander educatief materiaal.

Thema(s)
Onderwijs

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Congo-Kinshasa
Partnerorganisatie in het Zuiden
Fondation Antoine Djonga

Missie

Het Complexe Scolaire d'Excellence K&L in Lodja (provincie Sankuru, D.R. Congo) en de twee plattelandsscholen in Vango Yenda en Dela, op 50 km van Lodja, worden uitgebouwd met middelen (vooral) van Ekimanyelo vzw. De scholen worden uitgebouwd door mensen ter plaatse op basis van principes en waarden van de lokale onderwijscultuur. Het is de bedoeling de financiële basis zowel in België als ter plaatse in Lodja open te trekken en te verbreden.

Er wordt geen schoolgeld gevraagd aan de ouders om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. Ook wanneer leerlingen moeite zouden hebben om schoolmateriaal aan te schaffen, zal de school bijspringen. Het uitgangspunt is dat kwaliteitsonderwijs een basisrecht is voor iedereen, ook voor mensen die beschikken over minder middelen. Armoede mag geen uitsluiting betekenen!  

We streven er bovendien naar zoveel mogelijk meisjes aan te trekken en te laten doorstromen naar de secundaire school: waar meisjes onderwijs volgen, vergroot hun rol in de gemeenschap en zal de armoede teruggedrongen worden.

Ekimanyelo vzw zet in op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties 2015-2030: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid...

 

 

Historiek

HOE HET BEGON

Karl en Lut Bogaert-Van Steen hebben Antoine Djonga leren kennen tijdens zijn studies in België. In 2011 is hij teruggekeerd naar zijn land met een diploma rechten op zak (ULB). Voor zijn vertrek zijn we samen beginnen nadenken over de oprichting van een school in zijn geboortestreek (Lodja, provincie Sankuru, D.R. Congo). Het is dan snel gegaan: in 2012 werd een terrein aangekocht en op het einde van dat jaar werd een aanvang genomen met de bouw van de school. Het Complexe Scolaire d'Excellence K&L heeft zijn deuren geopend in september 2013. Het hele project wordt ter plaatse getrokken door Antoine Djonga.

KLEUTER-, LAGERE EN SECUNDAIRE SCHOOL IN LODJA

Het Complexe Scolaire d'Excellence K&L bestaat uit twee 'campussen': een campus voor de kleuter- en lagere school (600 leerlingen) en een campus voor de secundaire school (1200 leerlingen).

Voor de hele school zijn er een 40-tal leerkrachten. Verder is er nog personeel dat instaat voor bewaking, tucht, secretariaat, onderhoud...

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Met steun van de provincie Vlaams-Brabant wordt een openbare bibliotheek (de eerste in de provincie Sankuru) uitgebouwd. Om ook de andere scholen in Lodja en omgeving - waar vaak geen (hand)boeken voorhanden zijn - mee op te tillen.

WATERVOORZIENING

Met steun van de provincie Antwerpen, in samenwerking met het 4depijlersteunpunt van 11.11.11, werd in 2020 een regenwaterput van 95 m3 gebouwd op de campus van de secundaire school. Ook volgende infrastructuur werd aangebracht: een elektrische pomp gevoed door zonnepanelen, dakgoten, leidingen, buizen, toiletten, wastafels...

In 2023 wordt een regenwaterput van 70 m3 geïnstalleerd op de campus van de kleuter- en lagere school.

Het ontbreken van degelijke sanitaire voorzieningen is vaak een reden waarom meisjes wegblijven van school. Daarom is het belangrijk hierin te investeren.

OMHEINING ROND CAMPUS VAN KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL

In 2022 werd een bakstenen omheining aangebracht rond de campus van de kleuter- en lagere school. Ook leerlingen van de richting 'construction - maçonnerie' van de secundaire school werkten eraan mee.

Een afsluiting is aangewezen om ongelukken te voorkomen aan de vrij drukke straat, om didactisch materiaal te beschermen tegen diefstal en vandalisme en om de nachtwaker te ondersteunen. Bovenal zijn kinderen veiliger op school.

Dit project werd gerealiseerd met de steun van provincie Antwerpen (in samenwerking met 4depijlersteunpunt van 11.11.11) en GROS Hoeilaart.

BEZOEK AAN DE SCHOOL IN LODJA IN 2013, 2015 en 2019

In augustus 2013 zijn we naar Lodja gereisd en hebben op verzoek van Antoine en zijn vrouw Véronique samen de leerkrachten geselecteerd voor het Complexe Scolaire d'Excellence. Bij de selectie werden afgewogen: diploma's, kennis van het Frans, kennis van de materie, persoonlijkheid en enthousiasme.

Tijdens ons bezoek in juli 2015 hebben we voor de leerkrachten introductielessen informatica georganiseerd. En we hebben samen een beslissing genomen over de aankoop van een bijkomend terrein voor de school. Sindsdien hebben de kleuter- en lagere school elk een eigen campus. Tevens hebben we de festiviteiten bijgewoond ter gelegenheid van '100 % geslaagden voor het examen d'Etat' : de allereerste promotie van de school!

Tijdens ons bezoek in juli 2019 hebben we kunnen zien hoe het open leercentrum met openbare bibliotheek stilaan vorm krijgt. In een boeiende uitwisseling met leerkrachten hebben we kunnen vaststellen dat er veel gelijkenissen bestaan tussen onderwijs in Congo en België: hoe lessen voorbereiden en opbouwen, hoe leerlingen motiveren, discipline...

EXAMEN D'ETAT

Ieder jaar nemen laatstejaars van het Complexe Scolaire d'Excellence in Lodja deel aan het 'examen d'Etat'. Het nationaal eindexamen wordt bij het einde van de secundaire studies over het hele grondgebied van D.R. Congo georganiseerd, te vergelijken met het 'baccalauréat' in Frankrijk. Jaarlijks nemen 600.000 laatstejaars deel aan dit examen.

In 2015 slaagden alle 23 leerlingen die deelnamen aan het examen d'Etat: 4 meisjes en 19 jongens. In 2016 slaagden 78 van de 125 leerlingen die deelnamen aan het examen d'Etat (62,4 %): 33 meisjes en 45 jongens. In 2017 waren er 158 geslaagden op een totaal van 188 leerlingen die deelnamen aan het examen (84 %): 45 meisjes en 113 jongens. In 2018 waren er 108 geslaagden op een totaal van 131 deelnemende leerlingen (82,4 %): 36 meisjes en 72 jongens. In 2019 waren er 140 geslaagden op een totaal van 144 deelnemende leerlingen (97,2 %): 41 meisjes en 99 jongens. In 2020 schreven 135 laatstejaars zich in voor het examen d'Etat die allemaal slaagden: 47 meisjes en 88 jongens. In 2021: 209 deelnemers waarvan er 177 slaagden (84,7 %): 71 meisjes en 106 jongens. In 2022 slaagden 176 van de 229 leerlingen die deelnamen aan het examen (76,9 %): 72 meisjes en 104 jongens.

Sinds de start van de school slaagden 995 leerlingen voor het 'examen d'Etat'!

PLATTELANDSSCHOLEN IN VANGO YENDA EN DELA

Naast het Complexe Scolaire K&L in Lodja werden de bestaande scholen in Vango Yenda (lager) en Dela (lager en secundair), op 50 km van Lodja, vernieuwd en uitgebouwd. Vango Yenda is het geboortedorp van Antoine Djonga, in Dela heeft hij school gelopen. In beide dorpen werden telkens twee nieuwe schoolgebouwen voorzien.

                                                                                             

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente