de resTANTEs et les oncles de Za-Kpota

Adres
Kerkpad 2323 Hoogstraten België
Contactpersoon
Hilt Rigouts
Organisatievorm
vereniging
Telefoonnummer

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Antwerpen
Actief in gemeente(s)
Merksplas
Hoogstraten
Opstartjaar
2019
Fiscale attesten
foundation
Samenwerkingsverbanden in het Noorden

Proefcentrum Hoogstraten
Coöperatie Hoogstraten

Thema(s)
Landbouw en/of visserij
Onderwijs
Ecologie / klimaat

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Benin
Partnerorganisatie in het Zuiden
Révolution Verte - Societé Cooperative Simplifiée

Missie

Wij
willen samen met alle actoren van de citrussector in Za-Kpota de
sinaasappel verder laten uitgroeien tot de motor van de landbouwontwikkeling in
deze gemeente binnen de grenzen van de draagkracht
van bestaande ecosystemen. Wij willen toegepast onderzoek en vorming, twee van
de ontbrekende schakels in de sinaasappelfilière, via kennisuitwisseling en
financiële ondersteuning helpen uitbouwen. Wij willen jongeren stimuleren om
een toekomst uit te bouwen in de landbouw

Historiek

De
pioniers van de tuinbouw in onze regio hebben Hoogstraten op de kaart gezet door in te zetten op
een mix van toegepast onderzoek, vorming, financiering, samenwerking van producenten in een
coöperatie en commercialisatie .
Terwijl de stedenband vooral inzet op organisatieversterking van
de sinaasappelsector en de commercialisering willen wij met de ResTANTEs et les
Oncles vanuit het middenveld de in Hoogstraten aanwezige ervaring en kennis met
betrekking tot kwaliteitsverbetering van een product, delen met (toekomstige) landbouwers in Za-Kpota. In het voorjaar van 2022 tekenden we een overeenkomst voor 2 jaar met SCoop Revolution Verte en de gemeente Za-Kpota voor het opstarten van Terre Vivante, een centrum voor vorming en onderzoek rond sinaasappelteelt.

De gemiddelde
leeftijd van de sinaasappelproducenten daar ligt hoog. De werkloosheid zeker
bij jongeren is problematisch. Het beroepsonderwijs in Benin is evenmin sterk
uitgebouwd. De aantrekkingskracht van landbouw is laag. Teelttechnieken zijn
nog onvoldoende aangepast aan de veranderende klimatologische omstandigheden, de
uitputting van de gronden en het ontbreken van aangepaste bemesting. Een
kortlopende vorming via het systeem van alternerend leren in combinatie met
toegepast onderzoek kan ertoe bijdragen dat jongeren hun toekomst zoeken in de landbouw
en de kwaliteit van de citrusteelt verbetert.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente