Brandweer voor Bolivia

Adres
Kouwerheide 2610 Wilrijk België
Contactpersoon
Joris Verstraeten
Organisatievorm
vereniging
Telefoonnummer

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Antwerpen
Actief in gemeente(s)
Antwerpen
Opstartjaar
2008
Fiscale attesten
--
Samenwerkingsverbanden in het Noorden

Stad Antwerpen, brandweer zone Antwerpen, andere brandweerkorpsen, MSC, Oscare

Thema(s)
Gezondheidszorg

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Bolivia
Partnerorganisatie in het Zuiden
SAR Bolivia

Missie

Versterken en verbreden van kwalitatieve hulpverlening in Bolivia, toegankelijk voor alle
hulpverleners in heel het land.

Visie: ‘train de trainer’:
structurele en duurzame samenwerking op kerndomeinen (brandbestrijding, preventie, medische en technische hulpverlening,
interventieduiken) zodat BvB op termijn overbodig is.

Activiteiten:

-Oprichting van een
Boliviaans filiaal van Brandweer voor Bolivia met een (nationale)
opleidingacademie.
Doel: goed uitgeruste en goed opgeleide hulpverlening in heel Bolivia, op
termijn zelfredzaam.

-Opleidingen
brandbestrijding, medische, technische hulpverlening.

-Brandpreventie.

-Afgeschreven, niet
versleten medisch en brandweermateriaal en kledij verzamelen en doneren.

-Beleidsondersteuning.

Historiek

1999: eerste donatie van brandweermateriaal aan Bolivia

2000: eerste donaties van brandweermateriaal en eerste opleidingen in Bolivia

2001: opstart lokale projecten 'brandpreventie'

sinds 2002: meerdere donaties van brandweermateriaal en kledij; opleidingen van
brandweermannen en instructeurs, brandpreventie, interventieduikers
en logistiek en onderhoudspersoneel

2008: oprichting Brandweer voor Tarija ; opstart
‘beleidsondersteuning’

2013: samenwerkingsovereenkomst met SAR Bolivia; naamsverandering: Brandweer voor Bolivia

2020: eerste voorbereidingen oprichting Boliviaans filiaal BvB met opleidingsacademie.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente