BIA Meetjesland

Intro

We zijn een bonte mengeling van mensen uit het Meetjesland die op de één of andere manier in aanraking zijn gekomen met de v.z.w. 'Born in Africa' en er sterk door werden gepassioneerd. Deze Belgische organisatie zet zich voornamelijk in voor educatieve en sociale ondersteuning aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen, in verschillende achtergestelde wijken (townships) in de Bitou regio (Plettenberg Bay - Zuid Afrika). Vermits we allen uit het Meetjesland komen werd met toestemming van BIA, de naam BIA 'Meetjesland' aan ons team gegeven om vanuit onze de regio mee te werken.

Adres
Kroonstraat 40 9900 Eeklo België
Contactpersoon
Mario Lampaert
Organisatievorm
feitelijke vereniging
Telefoonnummer

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Oost-Vlaanderen
Actief in gemeente(s)
Eeklo
Wachtebeke
Opstartjaar
2015
Fiscale attesten
Via vzw Born in Africa
Samenwerkingsverbanden in het Noorden

VZW BIA

Thema(s)
Gezondheidszorg
Infrastructuur
kinderen- en jongerenrechten
Onderwijs
Socio-culturele sector

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Zuid-Afrika
Partnerorganisatie in het Zuiden
Born In Africa org.

Missie

BIA Meetjesland is een tak van Born in Africa en ondersteunt mede de missie. We zijn actief in sociaaleconomisch achtergestelde wijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika. We streven ernaar om de sociale en educatieve ontwikkeling van kinderen die in armoede leven te stimuleren, waarbij we streven naar het creëren van economisch zelfvoorzienende volwassenen Born in Africa Meetjesland helpt mee aan de academische en sociale programma's als workshops om levensvaardigheden te oefenen.

Sociale dimensie (People)

Born in Africa Meetjesland tracht samen met BIA jongeren van kleur meer in de reguliere arbeidsmarkt te profileren door hen een kans te geven op kwalitatief onderwijs en een kwalificatie. Door kinderen uit te rusten met een brede waaier aan vaardigheden en ervaringen buiten hun leefwereld binnen de gemeenschap, geloven we dat we hen een betere kans bieden voor hun toekomst.

Ecologische dimensie (Planet)

Verschillende projecten binnen BIA zijn gericht op duurzame energie, zo delen we jaarlijks studielampjes uit dit werken op zonne-energie en zijn er watertanks aanwezig bij alle educatieve centra.

Welvaart (Prosperity)

We trachten kansarmoede te bestrijden in al zijn facetten. We bieden kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan culturele activiteiten in de streek waar ze woonachtig zijn, ze maken deel uit van lokale sportclubs en nemen deel aan verschillende evenementen in de streek. We bieden hen toegang tot boeken (bibliotheek van Born in Africa) en computers. Aan het begin van elke nieuw schooljaar, schenken we ook een uniform aan elk van onze kinderen. Door kinderen de kans te geven om verder te studeren en zo een goede job te kunnen krijgen, doorbreken we de vicieuze cirkel van armoede die heerst sinds de Apartheid in Zuid- Afrika.

Vrede (Peace)

Ons project draagt rechtstreeks bij aan een meer gelijke en inclusieve maatschappij door alle projecten. We streven ernaar meer leerlingen van kleur naar het voortgezet onderwijs te laten doorstromen, aangezien dit vaak te duur is en niet voor ons gezinnen toegankelijk is. Het life skills programma is op dezelfde fundatie gebouwd. Onze kinderen wonen in een toeristische streek waar internationale reizigers naartoe komen van over de ganse wereld om de prachtige landschappen te bewonderen en verschillende parken te bezoeken. Hoewel dit alles net om de hoek ligt van de woonbuurten, krijgen de kinderen van BIA deze plekken niet te zien omdat ze geen transport of geld hebben hiervoor. Born in Africa biedt hen echter de kans om deze ervaringen toch op te doen en te ontdekken wat de Bitou streek allemaal te bieden heeft. Partnerschap Zoals in het voorgaande punt al aangegeven, streeft Born in Africa naar gelijkwaardigheid binnen de gemeenschap. In Zuid- Afrika kreunen de gekleurde gemeenschappen nog steeds onder de gevolgen van de Apartheid en hier proberen wij iets aan te doen door de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Door gekleurde studenten succesvol te laten studeren, veroveren zij een gelijke positie op de arbeidsmarkt waardoor ze op hun beurt kunnen bijdragen aan de economie. Inclusiviteit kadert hier ook zeker binnen en daarom willen we de kinderen van de townships een gezicht geven en hen zichtbaar maken in het Bitou district.

Historiek

2013 – 2014: onafhankelijke deelname aan regionale activiteiten teneinde de vzw te promoten.

2015: 1e buitenlandse missie waar we, enerzijds, in de township (achtergestelde buurt) Wittedrift meegeholpen hebben tot de realisatie van een 'bijleslokaal', waar wij de afwerking op ons hebben genomen. Anderzijds hebben we onze ondersteuning gegeven aan de voorbereiding en bedeling van de schooluniformen en toebehoren (aanvang schooljaar is in januari) in alle townships waar de vzw actief is, en werden we ondergedompeld in de dagelijkse beslommeringen die de vzw met zich meebrengt… Deelname aan lokale activiteiten en festiviteiten door het team teneinde onze (financiële) ondersteuning te bieden aan het BIA-project “de bouw van een educatief centrum in de township Kranshoek”.

2016: Deelname aan lokale, regionale en provinciale activiteiten en festiviteiten door het team. In december sloten we ons voorbereidend werkjaar (en een deel van 2015) af en werd er op het Eeklo's stadhuis een cheque van 20.171,00 euro bekend gemaakt.

2017: 2e buitenlandse missie waar we met het voltallig team aanwezig waren. Daar werd in eerste instantie aan mevr. De Smul Isabelle (oprichtster van de organisatie) de cheque aangeboden, en heeft ons team de afwerking van dit educatief centrum op zich genomen, de voorbereiding en bedeling van de schooluniformen en toebehoren in alle townships gedaan, voedselpakketten bedeeld en ondersteuning gegeven in de lokale crèche en het weeshuis.

2018: Jubileumjaar, Born in Africa bestaat 15 jaar! 3e buitenlandse missie waar we voornamelijk ondersteuning hebben aangeboden tijdens de jubileumweek aan de organisatie en een 100-tal aanwezige peetouders. Deelname aan lokale, regionale en provinciale activiteiten en festiviteiten door het team teneinde volgende projecten (financieel) mee te ondersteunen en te finaliseren; – renovatie, klaskamers voor de lagere school in Harkerville – boekentassen voor de 400 kinderen – medische hulp zoals oogtesten en aanschaf brillen, tandartsbezoek en tandhygiëne – fotoprinter.

2019: Deelname aan lokale, regionale en provinciale activiteiten en festiviteiten door het team teneinde volgende projecten (financieel) mee te ondersteunen en te finaliseren; – Sports & Entertainment project 2019-2020 (uitbreiding project 2017 te Kranshoek). – boekentassen voor de 400 kinderen. – medische hulp zoals oogtesten en aanschaf brillen, tandartsbezoek en tandhygiëne.

2020: Vijfjarig bestaan van ons team! Alle activiteiten en festiviteiten afgelast wegens COVID-19! • Tijdens april, mei en juni, financiële ondersteuning gegeven voor bedeling van voedselpakketten. • Juli: financiële ondersteuning gegeven voor aankoop en bedeling van fleecedekens. • BIA Meetjesland heeft het co-peetouderschap op zich genomen van een student.

2021: Begin 2021, aangezien Covid-19 nog steeds aanwezig was, boden we het ganse jaar financiële ondersteuning aan, o.a. voor de aankoop van voedselpakketten, schoolbenodigdheden en sportmateriaal. Tevens zonden wij drie voetbaltenues, mondmaskers en kledij op.

2022: Dit werkjaar staat in het teken van 20-jarig bestaan van Born in Africa, waarvan de feestelijkheden gepland staan in 2023. Alle activiteiten en festiviteiten gaan we, al dan niet samen, aan met Chantal en Marnick uit het West-Vlaamse Ardooie, onder de ludieke naam "BIA Oost/West".

2023: Viering van het 20-jarig bestaan in Zuid-Afrika en in naam van BIA "Oost-West" de overhandiging van de cheque t.w.v. 20.000 euro of 360.000 ZAR. Deze cheque zal voornamelijk gebruikt worden voor het realiseren van 2 nieuwbouw projecten zijnde Kwanokuthula (is reeds gerealiseerd) en Kranshoek.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente