Benka-Mali

Adres
Villadreef 1982 Zemst België
Contactpersoon
Marc Peeters
Organisatievorm
vereniging
Telefoonnummer

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Vlaams-Brabant
Actief in gemeente(s)
Zemst
Opstartjaar
2022
Fiscale attesten
other
Samenwerkingsverbanden in het Noorden

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst (Aanvraag lidmaatschap lopend)

Gemeentelijke Basisscholen Zemst

Netwerk Mali-Burkina

Thema(s)
Watervoorziening
Landbouw en/of visserij
Onderwijs
Gezondheidszorg
Economie
Ecologie / klimaat

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Mali
Partnerorganisatie in het Zuiden
GAE-Sahel

Missie

In het Zuiden ondersteunt Benka-Mali projecten van haar Malinese partners op het vlak van onderwijs en vorming, gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, watervoorziening, leefmilieu en mensenrechten, die de levensomstandigheden van vooral kansarme vrouwen, kinderen en jongeren duurzaam willen verbeteren.
In eigen omgeving wil Benka-Mali fondsen, logistieke middelen en kennis verwerven om de ondersteuning van initiatieven in Mali mogelijk te maken. Daarnaast wil de vereniging bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit en samenwerking en mondiale rechtvaardigheid.
Benka-Mali wil samenwerken met organisaties en individuen die begaan zijn met internationale solidariteit en mondiale rechtvaardigheid en wenst zich te integreren in bestaande structuren en netwerken.

Historiek

Het verhaal van Benka-Mali gaat terug tot 1986. Dat jaar organiseerde onderwijzer Fee Berbé vanuit de Gemeentelijke Basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar voor het eerst een "Mali-Tocht" om het werk van Zuster Jeanne Van Dam te ondersteunen. Zuster Jeanne Van Dam werd in 1940 vlak naast de school geboren en werkte van 1983 tot 2004 in Mali. Dat jaar beschouwde haar congregatie de opdracht in Mali als volbracht en keerden alle zusters terug naar België.
De organisatie van een concert als eerbetoon aan de ondertussen overleden "Meester Fee" (2005) en een bezoek aan Faladié (2005), het Malinese dorp waar Zuster Jeanne vele jaren actief was, lagen in 2009 aan de basis van de oprichting van Solidariteitsgroep Mali-Kanu. Gedragen door een groep vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Mali-Tocht, ondersteunt Mali-Kanu sindsdien binnen de gemeente N'Tjiba de dagelijkse werking van een gezondheidscentrum, 2 scholen, het gemeentelijk onderwijsbudget en diverse projecten van de Malinese NGO GAE-Sahel. Bovenop werd geïnvesteerd in 2 drinkwatervoorzieningen. N'Tjiba is de naam van de fusiegemeente waarvan Faladié het "hoofddorp" is. Zuster Jeanne Van Dam was kernlid van Mali-Kanu. In 2010 versterkte Greet Ickx de ploeg. Zij werkte van 1974 tot 1985 als vroedvrouw in Mali.
Eind december 2022 nam Benka-Mali de fakkel over van Mali-Kanu. Eén jaar na de aankondiging dat Mali-Kanu zou stoppen, hervonden 2 kernleden alsnog de energie én 3 nieuwelingen bereid om onder een nieuwe vlag een vervolg te breien aan 36 jaar solidariteit met Mali. In de beste verstandhouding neemt Benka-Mali het engagement over van Mali-Kanu om de dagelijkse werking van haar Malinese partners in 2023 en 2024 te blijven ondersteunen. In de toekomst wil Benka-Mali de samenwerking met GAE-Sahel uitbouwen. Deze Malinese organisatie, al vele jaren een gewaardeerd partner van Mali-Kanu, begeleidt over gans Mali projecten die focussen op het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme vrouwen, kinderen en jongeren.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente