Aniké vzw

Intro

Aniké vzw heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van jonge moeders (tienerzwangerschappen), weeskinderen en andere kwetsbare kinderen en HIV/aids geïnfecteerde en/of geaffecteerde personen in ontwikkelingslanden. Tevens wil Aniké vzw mee de strijd aangaan tegen vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking.

Onze doelstellingen op diverse niveau’s (onderwijs, psychosociaal, voeding, hygiëne/sanitair/ medische zorg, materieel, economisch) zijn:
- Versterken van de capaciteit van lokale terreinwerkers;
- Sensibilisatie en opleiding van de gemeenschap inzake SOA’s, HIV/AIDS, attitudes ten aanzien van personen geïnfecteerd en/of geaffecteerd door HIV/aids;
- Sensibilisatie inzake vrouwenbesnijdenis, waarbij gewezen wordt op de ernstige (negatieve) gevolgen van deze vrouwelijke genitale verminking, in het kader van de strijd tegen de vrouwenbesnijdenis en dit in samenspraak met de lokale bevolking en met respect voor de plaatselijke cultuur;
- Interventies ter verbetering van de levensomstandigheden van jonge moeders, weeskinderen en andere kwetsbare kinderen en HIV/AIDS geïnfecteerde en/of geaffecteerde personen.

De organisatie richt zich tot de kwetsbare vrouwen en meisjes in Guinée (jonge moeders, weeskinderen, HIV positieve personen, meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van vrouwenbesnijdenis en seksueel geweld. Daarnaast richten we ons ook tot het Belgische publiek bij onze fondsenwerving.

Om onze doelstellingen te bereiken ontplooit Aniké vzw diverse initiatieven, verschaffen we informatie, zetten we acties op en in het algemeen wenden we alle middelen aan die daartoe door het bestuur geschikt worden bevonden, zoals o.a. bekostigen van de bouw van een weeshuis, bekostigen van de bouw van een materniteit, opstarten van gezondheidscentrum, organiseren van fondsenwerving, enzovoort.

Adres
Poolsterstraat 37 1082 Sint Agatha Berchem België
Contactpersoon
Anneke Vercoutere
Organisatievorm
vzw

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Actief in gemeente(s)
Avelgem
Gent
Opstartjaar
2010
Fiscale attesten
koning boudewijnstichting
Thema(s)
Gezondheidszorg
Infrastructuur
kinderen- en jongerenrechten
Kenmerken
Stuurt vrijwilligers en/of stagiair(e)s naar het Zuiden

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Guinee
Partnerorganisatie in het Zuiden
ASD: Association des Amis de la Solidarité Sociale et du Développement”

Missie

Aniké is een Belgische vzw, die samen met lokale partners gezondheidsprojecten opzet en ondersteunt in het West-Afrikaanse land Guinee Conakry. Doel is om de levensomstandigheden te verbeteren van vrouwen en van kwetsbare kinderen.

Historiek

In 2005 kwam dr. An Vercoutere uit Avelgem in het kader van haar studies geneeskunde en gynaecologie in contact met de ngo Felica in het West-Afrikaanse land Guinee. De warmte en het enthousiasme waarmee die organisatie zich inzette voor (tiener)moeders en (wees)kinderen die anders aan hun lot werden overgelaten, raakten haar diep. Ze besloot om Felica te steunen, zowel in Afrika als vanuit België. Ze werkte als arts mee in een ziekenhuis in Conakry en hielp in het weeshuis van Felica. Als ze in België was, toonde ze zich de drijvende kracht achter talrijke benefietacties waarvan de opbrengst naar Felica ging.

Vijf jaar na haar eerste kennismaking met Felica, besloot dr. Vercoutere samen met enkele andere vrijwilligers de vzw Aniké op te richten. Aniké – wat ‘dankjewel’ betekent in een van de lokale dialecten van Guinee – moest alle inspanningen een gestructureerder karakter geven, zodat er nog efficiënter en breder gewerkt kon worden om de desastreuze situatie te verbeteren waarin sommige moeders in Guinee zich bevonden en kwetsbare kinderen noodgedwongen opgroeiden. Er werden nog meer partners gezocht op het terrein en de strijd tegen vrouwenbesnijdenis werd een belangrijk aandachtspunt.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente