Ananda

Intro

Doel en missie:

Ananda vzw heeft als missie om de armste mensen in Tamil Nadu, India te ondersteunen en te helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden. De organisatie richt zich specifiek op de kastelozen, die het zwaarst getroffen worden door het kastensysteem dat nog steeds aanwezig is in India.

Ananda vzw steunt kleinschalige projecten van lokale organisaties, scholen, vrouwengroepen en dispensaria. Dit zijn vaak organisaties die niet in aanmerking komen voor financiële steun van grotere NGO's. Door deze kleinschalige projecten te ondersteunen, hoopt Ananda vzw bij te dragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de armste mensen in India.

De armsten der armen hebben vaak te kampen met grote uitdagingen op het gebied van gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting. Ananda vzw probeert deze uitdagingen aan te pakken door middel van gerichte projecten. 

Dankzij jullie draagt Ananda vzw bij aan de ontwikkeling van gemeenschappen in India. De organisatie gelooft dat iedereen het recht heeft op een waardig leven, ongeacht hun afkomst of sociale status. Ananda vzw blijft zich inzetten om de armste mensen in India te ondersteunen en te helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Hierbij kan niemand onbewogen blijven staan. Hieraan willen we blijven verder werken en rekenen we hiervoor ook op de steun van vele mensen die hetzelfde willen.

Adres
Ninovesteenweg 93 9320 Erembodegem België
Contactpersoon
Slagmulder Jan
Organisatievorm
vzw

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Oost-Vlaanderen
Actief in gemeente(s)
Aalst
Opstartjaar
1994
Fiscale attesten
own
Thema(s)
Gezondheidszorg

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
India

Missie

Missie: Financiële en morele hulp bieden aan de armsten der armen in India. Ananda steunt alleen kleinschalige projecten van plaatselijke organisaties, scholen, vrouwengroepen, enz.

Doelen:

• Voorrang aan projecten in verband met elementaire gezondheidszorgen, drinkwater en sanitair, onderwijs, basisinkomen, sociale uitbuiting, huisvesting;

• Projecten worden aangebracht, uitgevoerd en opgevolgd door een plaatselijk comité: sociale organisaties of -werkers, arbeidersbeweging, vrouwengroepen, dorpsraden, priesters of kloostergemeenschappen;
• Ook inbreng van de plaatselijke bevolking;

• Samenwerking met sociale organisaties, plaatselijke gemeenschappen;
• Opvolging en toezicht door de Ananda-vertrouwensmensen;
• Getuigenis afleggen en informatie brengen bij groter publiek hier bij ons, door voordracht, infostand en via nieuwsbrief, facebook en website;
• Bezoek aan de projecten ter plaatse (alle kosten worden gedragen door de leden van het Ananda team) en tegenbezoeken van de partners;
• Verkoopstand met artisanaat of andere acties waarbij de netto-opbrengst eveneens naar de projecten gaat.

Historiek

Na een India-reis in juli 1993 zijn wij niet onverschillig gebleven voor de grote noden van de arme bevolkingsgroepen in India. Zo zijn wij reeds in 1994 begonnen met het verzamelen van fondsen om kleine ontwikkelingsprojecten te steunen in India.

Als naam voor onze vereniging kozen wij het Indische woord: Ananda. Het is een woord met een zeer rijke inhoud: “de innerlijke vreugde van het delen”.

In totaal over de 23 jaar is 637.810 Euro verstuurd naar India – Tamil Nadu – en dit voor 312 verschillende projecten. Het bedrag aan gesteunde projecten in 2016 was 47.675 Euro en dit voor 10 verschillende projecten.

Van begin af heeft Ananda met vertrouwenspersonen in India gewerkt die de situatie ter plaatse onderzoeken, advies geven en projecten begeleiden en opvolgen bij realisatie. In 2015 is daarenboven ook een Ananda India Team gestart. Zij zullen, naast vorig gemelde activiteiten, in de toekomst sterker inzetten om samen met de verdrukten en uitgesloten bevolking nieuwe projecten te initiëren. Daarnaast zullen ze ook met ingezameld geld in India zelf (terugbetalingen uit afgelopen Revolving Funds), nieuwe projecten steunen.

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente