Abba Father

Intro

Het was een veel voorkomende term die genegenheid, vertrouwen en vertrouwen in onze God en de hechte en intieme relatie van een vader en zijn kind uitdrukte, evenals het kinderlijke vertrouwen dat een jong kind in zijn vader stelt.

Adres
Saint Jorisstraat 133 9140 Temse België
Contactpersoon
Naomi Esther Mputu Ndonda en Samy Mavanga
Organisatievorm
vzw
Telefoonnummer
KBO-nummer
0757533079

Over de organisatie in België

Actief in provincie(s)
Brussel
West-Vlaanderen
Actief in gemeente(s)
Aalst
Temse
Opstartjaar
2020
Fiscale attesten
Samenwerkingsverbanden in het Noorden

LAE, VDG, EPHPHATA, APLDD.

Thema(s)
Gezondheidszorg
Kenmerken
Diasporavereniging
Stuurt vrijwilligers en/of stagiair(e)s naar het Zuiden

Over de organisatie in het Zuiden

Werkingsgebied in het Zuiden
Congo-Kinshasa
Partnerorganisatie in het Zuiden
APLDD ET VDG

Missie

. Het voorwerp van de vereniging is de bevordering van ontwikkelingssamenwerking in de DRC, in het
bijzonder hulp aan wezen en ouderen.
Om zijn doel te bereiken, zal de vereniging de volgende activiteiten ontwikkelen, waaronder het lucratieve deel
accessoir of intrinsiek noodzakelijk blijft voor de realisatie van het doelloze doel:
- Organisatie van opleidingen
- Ontwikkeling van landbouwactiviteiten
- Bouw van een opvangcentrum voor weeskinderen en ouderen
- Bouw van een opleidingscentrum
- Bouw van een lagere en middelbare school
- Bouw van een sporthal
- Bouw van een gezondheidscentrum
- Organisatie van religieuze concerten
De vereniging kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij kan onder meer haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.
De vereniging is van onbepaalde duur.

Historiek

Een realisatie van een Medisch Centrum in Congo Kinshasa op 1652 gomba djoko ndanu district in de gemeente limete, dus een moderne materniteit met meer dan 20 bevallingen per maand, zorg voor wezen en oudere kinderen is verzekerd, we hebben verschillende kleding moeten oogsten en verzonden naar wie het aangaat, we hebben medisch materiaal ontvangen om ons medisch centrum te versterken, enige financiële moeilijkheden voor het transport van verzamelde goederen

Op zoek naar een andere 4de Pijlerorganisatie?

Zoek hier nog andere organisaties die in hetzelfde land of dezelfde landen (werkgebied) actief zijn of naar organisaties die vanuit dezelfde Belgische gemeente actief zijn.

1

binnen hetzelfde werkgebied binnen dezelfde gemeente