Image
Ubo
nieuws: 4de Pijler

Is de UBO-registratie van je vzw in orde?

Tegen 31 augustus 2021 moesten alle vzw’s documenten uploaden bij het UBO-register die “aantonen dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is”.

We horen dat de eerste boetes worden uitgeschreven aan organisaties die niet in orde zijn.

30 nov 2021

Deze nieuwe verplichting is een bijkomende administratieve last en het gaat in het geval van vzw’s bovendien grotendeels over openbaar raadpleegbare documenten die reeds bij de overheid bekend zijn. Voor vzw’s gaat het immers vnl. over het uploaden van de publicaties van het Staatsblad van de bestuurdersbenoemingen.

Helaas blijkt de FOD Financiën haar dreigement omtrent aangekondigde controles ook effectief door te zetten. De eerste boetes blijken uitgedeeld! Daarom wijzen we hier, samen met Scwitch, nog eens op het bestaan van deze nieuwe verplichting en raden we aan om dit zo snel mogelijk in orde te brengen..

Alle informatie hierover