Image
geld in Somalië
nieuws: 11.11.11

16 juni internationale dag van remittances. geld met impact

Remittances is geld dat mensen met een migratie-achtergrond opsturen naar hun regio van herkomst. Die remittances zijn een heel waardevolle hefboom voor mensen over de hele wereld, maar vaak onderschat. Daarom zetten we dit graag vandaag in de kijker.

16 jun 2022

Recordaantal geldtransfers naar lage- en middeninkomenslanden

In 2022 gaat het zelfs over een recordbedrag. Migranten sturen maar liefst 630 miljard dollar (601 miljard euro) naar lage- en middeninkomenslanden. In 2021 ging het nog om 605 miljard dollar.

“Geldtransfers zijn een belangrijk onderdeel geworden van onder meer de internationale strijd tegen armoede “, zegt Els Hertogen, directeur van 11.11.11. “Zeker nu veel landen kreunen onder de economische klappen van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zijn remittances van cruciaal belang voor miljoenen kwetsbare families.”

Remittances vormen een onmisbare bron van inkomsten voor naar schatting 800 miljoen mensen.  Velen zijn afhankelijk van die middelen voor cruciale zaken zoals gezondheidszorg, onderwijs of voedselvoorziening. Zeker in crisissituaties zijn de geldtransfers een levenslijn voor mensen in nood. Zo zullen remittances naar Oekraïne dit jaar met naar schatting 20% stijgen.

 

11.11.11 en FEDIAS, federatie van diaspora voor solidaire samenwerking, vragen de regering om de hoge transferkosten terug te dringen.

Die transfers spelen niet enkel een grote rol als eerste vorm van hulp in geval van conflicten en natuurrampen, maar tonen ook een langetermijneffect aan. “Onderzoek in 71 ontwikkelingslanden geeft aan dat een stijging van 10% van deze transfers naar een land, leidt tot een daling van 3,5% van het aantal mensen dat moet leven met minder dan 1 dollar per dag”, aldus Abdoulaye Souley van FEDIAS.

De organisaties vragen de minister om het Belgische landschap beter in kaart te brengen en te bekijken hoe ze mensen die geld versturen kan ondersteunen. “Mensen moeten in de eerste plaats goedkoper geld kunnen verzenden”, benadrukt Hertogen. 11.11.11 wijst al vele jaren op de veel te hoge transferkosten die de tussenbedrijven zoals Western Union aanrekenen. Voor transfers naar Sub Sahara Afrika worden gemiddeld bijna 8% kosten betaald. 11.11.11 en FEDIAS willen die kosten plafonneren op 3%. Ook de regering De Croo nam die doelstelling in haar regeerakkoord op.

Daarnaast vragen we de minister om samen met mensen en organisaties uit de diaspora een beleid op te zetten om de geldtransfers niet alleen goedkoper te maken, maar ook meer duurzaam investeren. Dat kan door de diaspora in België beter te ondersteunen bij projecten in landen van herkomst.

 

Drie keer hoger dan budgetten officiële ontwikkelingssamenwerking

Al tien jaar zijn deze middelen drie keer hoger dan de budgetten van de officiële wereldwijde ontwikkelingssamenwerking. Voor veel landen zijn ze de belangrijkste externe financieringsbron.

“De solidariteit tussen mensen over grenzen heen staat als een paal boven water”, benadrukt Hertogen. “Overheden komen hun kant van de afspraak echter te weinig na. De belofte om 0,7% van het bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden blijft ook in ons land niet ingelost. Ze staat in het regeerakkoord, maar vandaag focussen beleidsmakers enkel op de 2%-norm voor het defensiebudget. Dat moet anders.”