Image
4de pijler_VZW wetgeving
nieuws: 4de Pijler

Stel je kandidaat als vertegenwoordiger van de 4de Pijler

Het is belangrijk dat de stem van de 4de Pijler goed vertegenwoordigd wordt binnen de beweging voor Internationale Solidariteit in Vlaanderen.

Het 4de Pijlerpanel heeft 5 vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van 11.11.11.  De 4de Pijlerstuurgroep overlegt vier maal per jaar over onderwerpen die van belang zijn voor 4de Pijlerinitiatieven in Vlaanderen.

Heb je interesse om de stem van de 4de Pijler mee te vertolken? Dan kan je je nu kandidaat stellen (tot dinsdag 28 november).

19 sep 2023

Heb je interesse om de stem van de 4de Pijler mee te vertolken? Dan kan je je nu kandidaat stellen als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering of als lid van de stuurgroep van het 4de pijlerpanel. Op 1 januari 2024 wordt de Algemene Vergadering immers opnieuw samengesteld met nieuwe bestuursvrijwilligers voor een mandaatperiode van 3 jaar.

Je kan je kandidaat stellen tot 28 november. De nieuwe vertegenwoordigers worden verkozen door de leden op het 4de Pijlerpanel van zaterdag 2 december (en online tijdens de week nadien).

Wat houdt je engagement in?

Als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering:

 • Je neemt tweemaal per jaar deel aan de AV van 11.11.11.
 • Je maakt deel uit van de stuurgroep van het 4de Pijlerpanel en neemt deel aan de stuurgroep-vergaderingen (3 à 4 maal per jaar, live of online) 
 • Je vertegenwoordigt de 4de Pijler in het algemeen en denkt breder dan je eigen 4de Pijlerorganisatie. 
 • Je bent occasioneel aanspreekpunt voor 4de Pijlers die een onderwerp wensen aan te brengen en je vertegenwoordigt de 4de Pijler naar buiten toe.
 • De vertegenwoordigers kiezen onderling één vertegenwoordiger van de 4de Pijler in de Raad van Bestuur van 11.11.11

Als lid van stuurgroep:

 • Je kan je ook kandidaat stellen als lid van de stuurgroep zonder afgevaardigde te zijn in de Algemene Vergadering.
 • Je maakt deel uit van de stuurgroep van het 4de Pijlerpanel en neemt deel aan de stuurgroep-vergaderingen (3 à 4 maal per jaar, live of online)
 • Je vertegenwoordigt de 4de Pijler in het algemeen en denkt breder dan je eigen 4de Pijlerorganisatie. 
 • Je engageert je als vrijwilliger, maar 11.11.11 vergoedt graag alle onkosten die je maakt in het kader van dit engagement (vervoersonkosten, …).  

We vinden het belangrijk dat

 • de stem van de 4de Pijler actief vertegenwoordigd wordt binnen de beweging voor Internationale Solidariteit in Vlaanderen.
 • de stuurgroep zoveel mogelijk de veelheid en diversiteit van de 4de Pijler weerspiegelt (kleine en grotere 4de Pijlers, diverse provincies, landen, continenten, thema’s , …)
 • ook de stem van diaspora-initiatieven vertegenwoordigd is in de stuurgroep als specifieke doelgroep in het licht van een ‘shift the power’-benadering.    

Hoe verloopt de procedure?

 • Je kan je kandidatuur indienen tot dinsdag 28 november via dit online-formulier
 • Je wordt uitgenodigd om je kandidatuur kort voor te stellen op het 4de Pijlerpanel van zaterdag 2 december en online.
 • Alle leden van het 4de Pijlerpanel  kunnen in december hun stem uitbrengen op de voorgestelde kandidaten:  tijdens het 4de Pijlerpanel op zaterdag 2 december en nadien online tijdens de week van 3 tot 10 december.
 • Vijf verkozen vertegenwoordigers maken vanaf 1 januari 2024 deel uit van de AV van 11.11.11 voor een termijn van 3 jaar. De andere kandidaten zijn plaatsvervanger en kunnen actief deel uitmaken van de stuurgroep.
 • De stuurgroep bepaalt onderling wie afgevaardigd wordt naar de Raad van Bestuur van 11.11.11  in naam van het 4de Pijlerpanel.
 • Elke 4de Pijlerorganisatie die lid is van het 4de Pijlerpanel kan (maximaal) één kandidatuur indienen. 

Ik stel me kandidaat