Image
Deze prijs is heel belangrijk voor AMARCY

Cacao en chocolade tegen ontbossing in Peru en Ecuador

Actualiteit

Ontbossingsvrije Cacao

In Ecuador en Peru ondersteunt BOS+ Cacao-boeren uit inheemse gemeenschappen nabij verschillende natuurreservaten. De projecten die wij steunen werken er op twee fronten:

  1. Het versterken van overkoepelende organisaties van de inheemse gemeenschappen, voor de bescherming en het beheer van hun bossen.
  2. De ondersteuning van Cacaoboeren bij de vervaardiging van duurzaam geproduceerde en kwaliteitsvolle cacao.

 
Door hulp te bieden aan deze projecten willen we bijdragen aan een mooie synergie tussen inkomens- verhoging voor de inheemse gemeenschappen en het verminderen van bedreigingen voor het bos, in en nabij hun leefgebied.

Peru en de Yanesha-gemeenschap

In Peru ondersteunt BOS+ gemeenschappen in de bufferzone van het Yanesha-reservaat, in de regio Pasco. De organisatie AMARCY vertegenwoordigt daar, samen met de overheid, de gemeenschappen voor het beheer van het natuurreservaat. De organisatie is bovendien verantwoordelijk voor het implementeren van duurzame cacaoteelt op bestaande landbouwpercelen in de bufferzone. 

Door het verbeteren van teeltechnieken, het verhogen van de productiviteit per hectare, en het verbeteren van de kwaliteit van de cacao, neemt het inkomen voor de gemeenschap per hectare toe. 

Terzelfdertijd wordt, door de goed georganiseerde monitoring en nauwe samenwerking met de overheid, het omringend bos beschermd. De lokale gemeenschappen ondertekenen akkoorden met AMARCY en het nationaal bosprogramma en in ruil voor de ondersteuning van hun Cacao-productie, helpen ze actief mee met het bewaken van de bossen in hun leefgebied én in het reservaat. Ze dragen zo ook rechtstreeks bij tot de klimaatdoelstellingen van Peru.

Ecuador en de Waorani

In Ecuador wordt op een gelijkaardige manier gewerkt door hulp aan te bieden bij de productie van cacao in ruil voor de bescherming van het woud. Daar ondersteunen we samen met de Ecuadoraanse NGO Ecociencia de Waorani via hun vrouwenorganisatie AMWAE. Deze inheemse bevolkingsgroep beheert een territorium van bijna 1 miljoen hectare. Hoewel er nog heel wat ongerept woud aanwezig is, bedreigen aardolie-ontginning en uitbreiden van de landbouw het natuurlijke landschap. 

Cacao in de prijzen

Begin 2019 ontdekten medewerkers van het project met de Yanesha gemeenschappen een hele beloftevolle cacao-variëteit. Deze werd Eshpe genoemd, ‘aapje’ in de Yanesha taal, een knipoog naar de jungle-oorsprong van de Cacao. De bonen werden geoogst en gefermenteerd (een noodzakelijke stap voor de verdere verwerking en goede kwaliteit) en ingezonden voor een eerste cacao-wedstrijd, op regionaal niveau – in Pasco. En daar won 'Eshpe' prompt de eerste prijs.
 
Op nationaal niveau namen BOS+, AMARCY en uitvoerende partner DRIS in 2019 deel aan het Peruaanse nationale Cacao- en Chocoladesalon. Dit is een enorme expo, waar jaarlijks duizenden professionals in de Cacao-wereld en cacao liefhebbers op af komen. De Belgische stand, uitgebouwd op initiatief van de ambassade in het kader van de Belgica-Contigo Campagne en met hulp van RIKOLTO, lokte heel wat mensen, waaronder minister van Milieu en hoofd van beschermde natuurgebieden en het nationaal bosbeschermingsprogramma. Ook hier ging Eshpe met de hoofdprijs lopen. Het was bovendien de eerste keer dat een inheemse gemeenschap deze prijs in de wacht sleepte. 

Image
Deze prijs is heel belangrijk voor AMARCY

De toekomst

Momenteel wordt verder gewerkt aan het identificeren, voortplanten en verspreiden van de variëteit. Het winnen van de wedstrijd zette Pasco en de hele regio op de kaart, opende deuren voor andere gemeenschappen en biedt de mogelijkheid om uit te breiden naar andere percelen.

AMARCY en de Cacao-boeren in de bufferzone van het Yanesha Reservaat worden al sinds 2015 door BOS+ en uitvoerende partner DRIS ondersteund, met financiering van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD en het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos. Ook RIKOLTO heeft in het kader van onze samenwerking bijgedragen aan dit project. Om het Belgische karakter van dit chocolade-verhaal compleet te maken, heeft ook ENABEL de Cacao-productie in Yanesha ondersteund. Ook de WAO-chocolade werd op de markt gebracht dankzij de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD en het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos.