Image
Gasfakkels in het Amazonegebied

Acción Ecológica viert grote overwinning! Rechter Ecuador oordeelt dat gasfakkels in het Amazonegebied moeten worden uitgeschakeld

Resultaat

Vorig jaar brachten enkele Ecuadoriaanse meisjes het staatsoliebedrijf Petro Amazonas voor de rechter wegens luchtvervuiling door gasfakkels. In het Ecuadoriaanse Amazonegebied zijn er zo'n 447 gasfakkels. Het affakkelen van gas in de olie-industrie heeft een heel negatieve impact op zowel de gezondheid van de mens als op de natuur. De gasfakkels vormen namelijk een van de hoofdoorzaken van het grote aantal kankergevallen in de regio. Na maandenlang wachten oordeelde de Rechtbank van Sucumbíos eind januari dat de gasfakkels moeten worden uitgeschakeld en dat de Ecuadoriaanse staat herstelmaatregelen moet voorzien voor de aangerichte schade. 11.11.11-partner Acción Ecológica heeft een grote bijdrage geleverd aan dit succes.

 

Jarenlange campagne rond de ‘Mecheros’

De campagne rond de ‘mecheros’ (gasfakkels) is eigenlijk al lang geleden ontstaan op initiatief van een brede waaier aan organisaties (waaronder Acción Ecológica en de Yasunidos). Gasfakkels verbranden aardgas en werken bij een gemiddelde temperatuur van 400 graden Celsius. De eerste werden geïnstalleerd door de multinational Chevron-Texaco, die in 1967 de eerste commerciële put boorde. Een rapport (2017) van ‘Clinica Ambiental’ (milieukliniek) geeft aan dat er in het Amazonegebied van Ecuador meer kankergevallen zijn bij de bevolking die in de buurt woont van de gebieden waar Chevron-Texaco actief was en waar zich oliefaciliteiten bevinden, zoals gasfakkels. De ‘Clinica Ambiental’ (milieukliniek), een project van het Center for Social Studies and Advice (CEAS) en van Acción Ecológica, werkt al twee jaar samen met UDAPT (Unión de Afectados por Texaco) aan een inventarisatie van kankergevallen in de regio die verband houden met petroleumexploitatie. Zo documenteerden ze al 251 gevallen, waarvan 71% vrouwen. Acción Ecológica biedt al jaren (juridische) ondersteuning aan de lokale bevolking in de regio’s Sucumbios en Orellana die geconfronteerd worden met de gevolgen van petroleumexploitatie.

Image
Fakkel in Amazone
(c) Nicolas Mainville / Amazon Frontlines

Alle 447 gasfakkels moeten uit

Vorig jaar in februari brachten 8 Ecuadoriaanse meisjes het staatsoliebedrijf voor de rechter wegens de schadelijke gevolgen van de gasfakkels die een schending vormen van hun recht op water, gezondheid, voedselsoevereiniteit en een gezond en ecologisch evenwichtig milieu. In hun rechtszaak verklaarden zij dat de gasfakkels schade hebben toegebracht aan de gezondheid van de lokale bevolking en aan het regenwater. De zaak werd afgewezen maar de meisjes hielden voet bij stuk en gingen in beroep. De hoorzitting werd meermaals uitgesteld tot op 26 januari dit jaar, waarbij de rechterlijke uitspraak dan toch in hun voordeel viel.

 

Ik ben heel blij omdat gerechtigheid eindelijk is geschied. We gaan de natuur herstellen, voor alle zieke kinderen, voor de ouders die hebben gevochten om gezond te blijven, voor alle gezinnen die ook zijn blijven vechten, al was het maar om een beetje landbouw te kunnen blijven bedrijven, voor de gezinnen die onder de gasfakkels leven en hun land hebben moeten verlaten.

Leonela Moncayo, 10 jaar
een van de 8 meisjes die het staatsoliebedrijf voor de rechter bracht
Image
Gasfakkels
(c) José María León

In de veroordeling wordt expliciet verwezen naar het recht op gezondheidszorg, op een gezond leefmilieu en rechten van de natuur. Ook werd expliciet verwezen naar het feit dat de Ecuadoriaanse regering verplicht is om te voldoen aan haar verplichtingen inzake klimaat (NDCs), waarbij het ‘affakkelen’ als bad practice geldt. Het gaat namelijk over een grote uitstoot die moet worden beperkt.  In Ecuador is het affakkelen van gas over het algemeen verboden, maar in praktijk vragen vele bedrijven een ‘uitzonderingssituatie’ aan, die hen altijd toegekend wordt door de overheid.

 

De uitspraak bestaat uit twee centrale elementen: het uitschakelen van de gasfakkels en herstelmaatregelen voorzien voor de lokale bevolking. Eén van de belangrijkste eisen is dat er in de regio een hospitaal komt dat gespecialiseerd is in kankerbehandeling. De getroffen gemeenschappen wachten nu op een nieuwe hoorzitting die zal bepalen hoe de schadevergoedingen zullen worden geregeld. Ze vrezen echter dat de uitspraak alleen op papier zal blijven bestaan, aangezien het niet duidelijk is wanneer de gasfakkels zullen moeten worden uitgeschakeld en hoe deze praktijk zal worden vervangen. Samen met Acción Ecológica zullen ze erop toezien dat de veroordeling niet alleen wordt opgevolgd maar ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Image
Actie tegen de fakkels in Ecuador

Ik had een klasgenootje van mijn leeftijd, 13 jaar, en twee en een half jaar geleden stierf ze aan kanker. Vele anderen zijn zoals zij gestorven. De mensen die met de gasfakkels werken, beseffen niet dat ze ons beetje bij beetje vermoorden; de staat beseft niet dat hier de olie vandaan komt en dat ze op zijn minst een ziekenhuis voor ons zouden moeten bouwen

Yamileth Jurado
een andere van de meisjes

Uw gift laat de strijd van Acción Ecológica zegevieren