vormingswerker Arktos West-Vlaanderen (project Taalkracht)

Omschrijving van de vacature

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar, voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Toch zien we een kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen we hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen. Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid laten we ons kritisch optimisme horen waar nodig of gewenst. Want het kan wél.

Voor het project Taalkracht zijn we op zoek naar 1 VTE of 2 keer 0,5 VTE vormingswerker. Met Taalkracht bieden we een taalstimulerend vrijetijdsaanbod aan in een veilige sfeer. Dit voor kinderen met taalnoden, kinderen van nieuwkomers en kinderen in kwetsbare situaties van 5 tot 14 jaar. Dit aanbod wordt aanvullend georganiseerd op het reguliere onderwijs- en vrijetijdsaanbod. Taalkracht vindt plaats in Nieuwpoort, De Panne, Koksijde en Veurne.

Meer info?

Functieomschrijving

 • Je staat in voor de voorbereiding, planning, uitvoering, ontwikkeling en evaluatie van het project Taalkracht.
 • Je versterkt kinderen en jongeren individueel of in groep en begeleidt hen in hun zoektocht naar een zelfgekozen plek in de samenleving (vormen). Je versterkt ook ouders, scholen, partners en overheden die net als wij met en voor kinderen werken, door hen op maat van elke situatie bij te staan (ondersteunen). Tot slot versterk je de samenleving door kinderen en jongeren een stem te geven en door vanuit onze ervaring het beleid mee vorm te geven (signaleren).
 • Je werkt projectmatig en op een ervaringsgerichte manier.
 • Je volgt het project administratief op (rapportering en registratie).
 • Je werkt nauw samen met collega’s, vrijwilligers, ouders, partners en opdrachtgevers. Je bouwt een netwerk uit en onderhoudt dit.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en werkgroepen op het niveau van het project, het team, de regio en de organisatie.
 • Je rapporteert aan de directeur en coördinator van je regio en werkt nauw samen met de collega’s uit jouw en andere regio’s.

 

Gewenst profiel
 • Je bent gepassioneerd door onze werking en doelgroep.
 • Je hebt interesse in het werken met een diverse groep kinderen met taalnoden.
 • Je kan je vinden in onze missie (kern, tools en DNA).
 • Je kan je inleven in de leefwereld van onze doelgroepen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je werkt planmatig, oplossingsgericht en resultaatgericht.
 • Je functioneert actief in team.
 • Je bent creatief en vindingrijk.
 • Je speelt flexibel in op nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.
 •  
 • Je voelt je thuis in een breder samenwerkingsverband met diverse partners.
 • Je woont in West-Vlaanderen of wil je daar vestigen
 • Je bent bereid je te verplaatsen binnen je regio.
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.
Ons aanbod
 • een gevarieerde job in een dynamische en uitdagende werkomgeving;
 • een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse of deeltijdse betrekking (bespreekbaar tijdens gesprek)
 • een rijke leeromgeving met veel kans tot eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
 • ruime professionele en persoonlijke ontwikkelingskansen;
 • een enthousiast en professioneel team;
 • verloning Paritair Comité 329.01, barema B1c inclusief 13de maand;
 • standplaats: Koksijde, De Panne, Veurne of Nieuwpoort
 • startdatum: vanaf 7/08/2023
Contact
 • Voor meer informatie kan je terecht bij Dean Kenes (0473 54 15 94 of dkenes@arktos.be).
Selectieprocedure
 • Solliciteren kan je tot en met 22 juni 2023 via het sollicitatieformulier op https://arktos.be/nl/solliciteren/vormingswerkerwvltaalkracht.
 • De procedure bestaat uit één gespreksronde die doorgaan in De Panne op woensdag 28 juni in de namiddag vanaf 16u.
 • Je wordt ten laatste op 23 juni op de hoogte gebracht of je geselecteerd bent voor de eerste gespreksronde.
Meer informatie
 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 26 mei 2023
Solliciteren tot 22 juni 2023
Indiensttreding: vanaf 07/08/2023
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging