Verantwoordelijke personeel

Omschrijving van de vacature

Functieomschrijving

 • Als verantwoordelijke personeel neem je de beleidsdomeinen op die binnen het kwaliteitsdenken onder personeel vallen. Je zorgt voor een vertrouwensband met het personeel.
 • Je zoekt, ontwikkelt competente medewerkers. Je zorgt voor tevreden personeelsleden.
 • Je geeft hen de kans om enthousiast te zijn over hun job.
 • Je zorgt er voor dat het personeel optimaal de middelen krijgen om goed te kunnen functioneren.
 • Je komt in contact met klanten, leveranciers. De verantwoordelijke personeel werkt onder gezag en rapporteert aan de directeur.
Gewenst profiel

Profiel

Attitudes

 • Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de vzw onderkennen en adequaat op reageren
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Initiatief nemen
 • Oordeelsvorming
 • Analyseren
 • Communiceren
 • Organisatietalent
 • Motivator
 • Stressbestendig
 • Discretie
 • Zelfvertrouwen

Algemeen

 • Zin voor orde en netheid
 • Bereid zijn om permanent bij te scholen
 • Verzorgd voorkomen
 • Inzet, positieve ingesteldheid, is enthousiast
 • Flexibel zijn onder meer om sporadisch ook buiten de werkuren en het takenpakket beschikbaar en bereikbaar te zijn

Kunnen

 • Werken met meetbare doelen, streefwaarden
 • Vastleggen van kritische succesfactoren (KSF), kritische prestatie-indicatoren (KPI)
 • Beheren van de kennis
 • Beheren van de informatie
 • Acties vastleggen ter verbetering van de efficiëntie, kwaliteit
 • Evalueren en opvolgen
 • Kengetallen kunnen verzamelen, analyseren en besluit vormen
 • Vergadering voorzitten binnen het vakdomein personeel en presentaties geven
 • Motiveren van mensen
 • Expertise, deskundigheid ten volle benutten
 • Risico’s in de gaten houden
 • Alternatieven kunnen bedenken als het mis gaat
 • Onderhandelen
 • Werken met het beschikbaar budget
 • Adviseren van directie, raad van bestuur
 • Strategisch vermogen (inzicht in het personeelsproces dat optimaal wordt ingericht)

Kennen

 • EFQM
 • Communicatietechnieken
 • Veranderingsmanagement
 • Arbeidsrecht
 • Sociale en arbeidswetgeving
 • Personeelsmanagement
 • Regelgeving veiligheid en gezondheid

 

Jobgerelateerde competenties

 • Plannen voor competentieontwikkeling, tewerkstellingsbeleid en beroepsmobiliteit uitwerken en uitvoeren
 • Kandidaten zoeken, selecteren en in contact brengen met rekruteerders
 • De noden van de organisatie inzake opleiding, aanwerving en beroepsmobiliteit analyseren
 • HR-documenten opstellen: Informatie- en communicatiedragers
 • HR-documenten opstellen: Functieprofielen, vacatures
 • HR-documenten opstellen: Prognoses van tewerkstelling en human resources
 • HR-documenten opstellen: Opleidingsplan
 • Procedures, methodes en middelen voor het personeelsbeleid opstellen en uitwerken
 • De administratie van opleidingen of aanwervingen organiseren
 • Personen, diensten en ondernemingen adviseren en begeleiden bij de analyse van behoeften aan personeelsontwikkeling
 • Communiceren over het tewerkstellings- en competentiebeleid met de werknemers, de personeelsafgevaardigden, ...
 • Kandidaten werven (via CV-theek, vacaturesites, sociale netwerken, bedrijvengidsen, …)

 

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Regels en afspraken nakomen
 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken
 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Ons aanbod

Loonpakket volgens het P.C. 331 en afhankelijk van diploma.

Contact

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: directeur@vdkomma.be

Contact: Dhr. Omar El Zamouri

 

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Meer informatie

Plaats tewerkstelling

Administratief Centrum Mechelen
Koningin Astridlaan 12 2800 MECHELEN

 

Vereiste studies

 • Master (MA)
 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

 

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

 

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

 

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

 

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 12 januari 2021

Komma Vzw

Komma vzw
Koningin Astridlaan
12
2800 Mechelen
België

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging