Verantwoordelijke digitale Soft HRM

Omschrijving van de vacature

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen
voor de functie van adjunct van de directeur – verantwoordelijke digitale
Soft HRM (niveau A) bij de directie Personeel en HRM.

Op het vlak van leren, ontwikkelen, kennisdelen en evalueren verandert er heel wat binnen de
VGC. Om dit alles voor te bereiden, te ontwikkelen en duurzaam te ondersteunen, willen we het team Leren en Ontwikkelen bij de directie Personeel en HRM versterken met een adjunct van de directeur die een degelijk leren-en-ontwikkelen-profiel combineert met digitale vaardigheden en mindset.

− Je maakt deel uit van het team Leren en Ontwikkelen bij de directie Personeel en HRM
dat instaat voor de ontwikkeling van individuele medewerkers, teams en de organisatie.
− Je bent de community manager van het digitale leerplatform. Je zorgt er zo voor dat dit
leerplatform een dynamische hefboom wordt en blijft in de lerende organisatie die de
VGC ambieert te zijn.
− Je trekt en onderhoudt de digitaliseringsprojecten van een aantal andere Soft HRMprocessen, zoals evaluatie en performance management.
− Je ondersteunt de digitalisering van processen op het vlak van personeelsadministratie
en loonverwerking.
− Je volgt (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein en vakgebied (o.a. wetgeving,
maatschappelijke en leertechnologische trends).
− Je helpt om leren en ontwikkelen duurzaam in het DNA van de VGC en haar medewerkers
te verankeren

Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.

Gewenst profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten
toe te voegen aan je sollicitatie:
− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;
− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten
een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);
− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt
door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.
2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het
moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.
Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen

Ons aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de directie Personeel en HRM kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.
Verloningspakket
Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.
Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:
− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via
een abonnement) komt.
− Je krijgt een MIVB-abonnement.
− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je
voordelig laten aansluiten.
− Je ontvangt maaltijdcheques.
− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met
een verhuispremie.
− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters entelewerkmogelijkheden voor heel wat jobs

Contact
Selectieprocedure
Meer informatie

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het
ten laatste op maandag 14 december 2020 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp
‘kandidatuur verantwoordelijke digitale Soft HRM’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of
het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt
verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders
is je kandidatuur helaas ongeldig.
Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.
De online registratie geldt als indieningsdatum.

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 20 november 2020
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging