Vacature Mentor-coach regio Aalst – Dendermonde – Londerzeel – Bornem - Willebroek (50%)

Omschrijving van de vacature

Situering van deze functie

De Vlaamse regering besliste recent extra budget in te zetten om de kinderopvang te versterken door de kindratio (d.i. het aantal kinderen per kinderbegeleider) te verlagen. Dit betekent dat extra gekwalificeerde kinderbegeleiders tewerkgesteld kunnen worden. 

Gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt zal er extra ingezet moeten worden op zij-instroom, ook van personen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt en niet-beroepsactieven. Er is bijgevolg een overgangsperiode voorzien om te komen tot meer gekwalificeerde kinderbegeleiders.

Om deze niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders te ondersteunen in hun traject tot het behalen van de kwalificatie en het bevorderen van de taalkennis Nederlands, worden hiervoor tijdens deze overgangsperiode extra mentoren ingeschakeld met specifieke projectsubsidies.

 

Het Vlaams Welzijnsverbond is op zoek naar meerdere gedreven mentorcoaches die kinderbegeleiders gezins- en  groepsopvang kunnen ondersteunen door trajecten te lopen op maat m.b.t. hun competenties en vaardigheden.

We zoeken naar een mentor voor de regio Aalst – Dendermonde – Londerzeel – Bornem – Willebroek die op verschillende locaties kinderopvang met vergunning groepsopvang baby’s en peuters kinderbegeleiders in een actief kwalificerend traject zullen ondersteunen.

Takenpakket

 • Je trekt kandidaat kinderbegeleiders aan en screent hen op hun competenties van de beroepskwalificatie en hun kennis Nederlands
 • Je begeleidt en ondersteunt niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders in hun kwalificerend traject op maat:
 • Je brengt de start en de te verwerven competenties van de kinderbegeleiders in kaart.
 • Je werkt samen met de kinderbegeleiders een traject op maat uit. Daarbij ondersteun je mogelijk op bredere levensdomeinen. Door middel van dit traject verwerft elke kinderbegeleider de nodige competenties. 
 • Je voert deze ondersteuning ter plaatse bij verschillende kinderbegeleiders uit. 
 • Je werkt met de inhouden die de kinderbegeleiders aanreiken. Bij de keuze van methodieken/ werkwijzen hou je rekening met evidence based resultaten van onderzoek en eigenheid van de kinderbegeleiders .
 • Je werkt hierbij oplossingsgericht vanuit een coachende rol, inhoudelijk afgestemd en in dialoog met de organisator kinderopvang, de aanbieder van de opleiding en/of het EVC testcentrum.
 • Je organiseert en begeleidt het werkplekleren, de stage en de mogelijkheden om kennis Nederlands te ontwikkelen. Hierbij ondersteun je mee de werkplek om dit mogelijk te maken.
 • Je bevordert de samenwerking tussen de opleiding, de werkplek, de kinderbegeleider en met andere relevante actoren.
 • Je leidt toe naar reguliere tewerkstelling in de kinderopvang.
 • Je werkt samen met andere mentoren en stemt jullie werking/aanpak op elkaar af 
 • Je staat in voor het correct administratief registeren van de lopende ondersteuningen naar een kwalificatie
 • Je brengt transparant en tijdig verslag uit (obv kwantitatieve en kwalitatieve registratie) 
 • Je neemt deel aan professionaliseringsinitiatieven en overlegmomenten die in dit project worden opgezet en deelt eigen inzichten met andere mentoren
Gewenst profiel

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?

Als mentorcoach beschik je daarvoor over de volgende ervaring en competenties: 

 • Je hebt minimum een bachelor diploma (bij voorkeur in de menswetenschappen). Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we mee in rekening. Idealiter kan je al een eerste functierelevante werkervaring voorleggen. 
 • Je hebt affiniteit met de kinderopvangsector. 
 • Je hebt relevante kennis van competentiemanagement. Hierdoor heb je enerzijds zicht op de noden die gelinkt zijn aan het ontwikkelingsproces van jonge kinderen. Anderzijds kan je de noden inzake competentieversterking bij de kinderbegeleider observeren en vanuit deze observatie een analyse maken en een traject op maat ontwikkelen en aanbieden. 
 • Je creëert continue leeropportuniteiten voor de kinderbegeleider en de werkplek waar het traject loopt, zodat er evolutie is in de richting van het gewenste resultaat
 • Je hebt affiniteit met (het stimuleren van) de ontwikkeling van Nederlandse taal.
 • Je beschikt over een coachende en waarderende houding
 • Je bent accuraat in het rapporteren van noodzakelijke informatie 
 • Je volgt professionaliseringsinitiatieven die opgezet worden binnen dit project en staat open voor het delen van kennis en inzichten met andere mentoren
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren 
 • Je hebt een rijbewijs type B en in het bezit van een wagen zodat je je kan verplaatsen naar onze leden.

 

Ons aanbod
 • Een contract van bepaalde duur tot 31/12/2025, mogelijk te verlengen met één jaar.
 • Werkregime: 50%
 • Standplaats: Je werkt van thuis uit in de regio Aalst – Dendermonde – Londerzeel- Bornem - WIllebroek
 • Loonbarema: een aangepast barema en extra legale voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering,  mogelijkheid tot fietslease, )
 • Een grote zelfstandigheid om zelf – binnen de gestelde doelen – het werk praktisch te organiseren, maximaal afgestemd met de kinderbegeleider en organisator. En met ruimte voor thuiswerk.
 • Je komt terecht in een werkomgeving en team waar een open geest, professionaliteit en vertrouwen samengaan.
Contact

Voor meer informatie over de vacatures, kan je contact opnemen met Ellen Maris: 0477/92.74.65

Selectieprocedure

Bezorg je CV en motivatie aan vacature@vlaamswelzijnsverbond.be, ten laatste op 27/05/2024

Een selectiegesprek (met voorbereidende opdracht) vinden plaats in de gebouwen van het Vlaams Welzijnsverbond, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. 

Meer informatie

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt als werkgevers- en ledenorganisatie meer dan 750 initiatiefnemers in Vlaanderen en Brussel uit o.a. de jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en de Centra voor Ambulante Revalidatie, kinderopvang en vrijwilligerswerk. Wij bieden advies en gespecialiseerde dienstverlening aan onze leden en behartigen hun belangen bij de overheid. Werken aan het welzijn van mensen is de kerndoelstelling.

 

Details

Betaald
Deeltijds
Laatst aangepast op 15 mei 2024
Solliciteren tot 27 mei 2024
Indiensttreding: zo snel als mogelijk

Vlaams Welzijnsverbond vzw

Vlaams Welzijnsverbond vzw
1 Guimardstraat
1040 Brussel
België

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging