Vacature begeleider bij volwassenwerking Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, vzw

Omschrijving van de vacature
 • Het begeleiden van volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek die  in een gastgezin of bij familie wonen.
 • Het ondersteunen en begeleiden van pleegzorgsituaties/pleeggezinnen voor volwassenen met een beperking en/of psychiatrische problematiek.
 • Het begeleiden van volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek in een gemeenschapshuis van pleegzorg in Brussel. Dit in een goede samenwerking met een collega begeleider en de inwonende vrijwilligers.
 • Mobiele en/of ambulante psychosociale begeleiding van volwassenen met een beperking binnen de Persoonsvolgende Financiering of Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening en dit in samenwerking met een vrijwilliger.
 • Binnen de begeleiding samenwerken met de betrokkenen uit het persoonlijk en professioneel netwerk van de cliënt.
 • Vlot overweg kunnen met administratieve vragen. Sterk zijn in dossierbeheer. Indien nodig contacten leggen met andere diensten in functie van het welzijn van je cliënt.
Gewenst profiel
 • Minimum Bachelor diploma met sociale, pedagogische, psychologische of paramedische oriëntatie.
 • Ervaring in begeleidingswerk.
 • Zowel zelfstandig  als goed in teamverband kunnen werken.
 • Rekening houden met mogelijk avondwerk.
 • Beschikken over een auto voor dienstverplaatsingen.
Ons aanbod
 • Een deeltijdse tewerkstelling van 80 procent voor onbepaalde duur en dit in een aangenaam en flexibel werkklimaat, met onder andere glijdende werkuren, enz.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Vergoeding: maandloon volgens het barema B1C (Paritair Comité 319.01).
 • Plaats tewerkstelling: Vandenpeereboomstraat 78, 1500 Halle.
Contact

Bezorg uw motivatiebrief en CV ten laatste op 21/02/2023 aan de teamverantwoordelijke volwassenen Brussel – Halle – Vilvoorde, via mail aan reza.manssens@pleegzorgvbb.be

Details

Betaald
Deeltijds
Laatst aangepast op 25 januari 2023
Solliciteren tot 21 februari 2023
Indiensttreding: 01/03/2023
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging