Uit De Marge vzw zoekt een jeugdopbouwwerker (0,8 VTE) voor onbepaalde duur in Geraardsbergen

Omschrijving van de vacature

Uit De Marge vzw ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te versterken en hen in dat emancipatieproces als actor te betrekken. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf.

Je werkt voor Uit De Marge vzw, steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Je standplaats is Geraardsbergen. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw en wordt in de opdracht gecoacht door een stafmedewerker.
Je versterkt het team jeugdopbouwwerk in Geraardsbergen en werkt in overleg met andere collega’s in Denderleeuw en Ninove en verschillende organisaties en gemeentelijke diensten in Geraardsbergen.

De tewerkstelling kadert binnen het tweejarige ESF-project ‘Jongeren In Actie’.

Takenpakket

 • Je legt vindplaatsgericht contacten met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en werkt aan een vertrouwensrelatie met verschillende groepen jongeren. Op basis van dat vertrouwen ga je aan de slag met hun noden en behoeften. Je gaat outreachend aan de slag en zoekt de kinderen en jongeren op, daar waar ze te vinden zijn.
 • Je werkt aan hun kansen op ontmoeting, al dan niet in de openbare ruimte.
 • Je werkt activerend samen met maatschappelijke instituties en sociale voorzieningen. In functie van de belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen leg je de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd, arbeidswereld, actoren in het onderwijs en de hulpverlening .
 • Binnen het project heb je regelmatig overleg met verschillende partners: OCMW, Klim Op, Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen, VDAB, Travak, …
 • Je werkt aan de verlaging van drempels in het bestaande aanbod en/of aan de opbouw van een nieuw aanbod.
 • Met het bestuur en de gemeentelijke diensten van Geraardsbergen zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van je doelgroep. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.
Gewenst profiel

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun sekse, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting.
 • Je hebt enig inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van jongeren.
 • Je hebt enig inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau.
 • Een bachelordiploma in een sociale richting is niet noodzakelijk.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent communicatievaardig.
 • Je legt gemakkelijk contact, zowel met jongeren als met beleidsverantwoordelijken en partners.
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je kan omgaan met conflictsituaties.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: de begrippen maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn voor jou geen loze begrippen.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je werkt planmatig en bent proactief ingesteld.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je bent flexibel en je kunt vlot schakelen tussen verschillende taken.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en speelt vlot in op veranderingen.
 • Je werkt graag met groepen.

Andere

Je hebt liefst enkele jaren ervaring (als vrijwilliger of professional).

Ons aanbod
 • Een arbeidscontract (0,8 VTE) van onbepaalde duur. Correcte verloning op basis van ervaring en opleiding volgens barema B1C (na zes maanden B1B) van PC 329.
 • Een verantwoordelijke functie met een degelijke ondersteuning in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.
 • Jouw standplaats is Geraardsbergen.
Contact

Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie belt u Katrien Geysens via 0472 97 24 30 of Bart Neirynck via 0479 29 30 50.

Selectieprocedure
 • Solliciteren via mail met motivatie en functioneel CV – ten laatste 4 februari 2021– naar katrien.geysens@uitdemarge.be.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
Meer informatie

Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie belt u Katrien Geysens via 0472 97 24 30 of Bart Neirynck via 0479 29 30 50.

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 12 januari 2021
Indiensttreding: 01/03/2021
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging