TELEFONISCHE ONTHAALMEDEWERKER

Omschrijving van de vacature

Opdracht en algemene activiteiten van de functie 

U bent het eerste contactpunt voor de mensen die zich tot onze administratie wenden, of het nu een geholpen persoon is of iem and die geholpen wil worden door het OCMW, een werknemer (intern of extern van de administratie), een leverancier… u belichaamt dat eerste beeld van het instituut naar buiten toe.

Het is dus van groot belang om een hoffelijk onthaal te bieden en om de link met de werknemers te vormen (hoofdzakelijk de maatschappelijk werkers van de algemene sociale dienst). 

Gewenst profiel

Profiel van de functie 

Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van het diploma GLSO / GHSO worden in aanmerking genomen.

Gedragsvaardigheden

 • Zelfontplooiing 
 • Resultaatgericht zijn: 
 • Samenwerken
 • Professioneel en integer werken

Kennis (theoretisch, reglementaire…) :

 • Basiskennis inzake OCMW wetgeving ;
 • Kennis inzake de algemene organisatie van het OCMW (verscheidene interne en externe diensten die onze administratie vormen) en de werkingsprincipes ;
 • Kennis inzake de opdrachten en prioriteiten van het instituut ;
 • Kennis inzake de administratieve procedures uitgevaardigd in het departement van sociale actie en in het bijzonder binnen de algemene sociale dienst ;
 • Basiskennis inzake informatica middelen (Word, Excel, internet,…) ;
 • Kennis en toepassing van de deontologische code van het OCMW van Sint-Gillis alsook het beroepsgeheim ;
 • Over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal ;
Ons aanbod

Door de werkgever aangeboden voordelen

Selectieprocedure

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 13/06/2024 te sturen naar het volgend adres : 

Job10@cpasstgilles.brussels met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 405" aub.

Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.

Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.

 

Details

Betaald
Voltijds
Laatst aangepast op 24 mei 2024
Solliciteren tot 31 mei 2024
Indiensttreding: 01/06/2024
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging