Teamverantwoordelijke leefgroep Minor en Kamertraining (NBMV 12-18 jaar)

Omschrijving van de vacature

Beschrijving

Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. We bieden aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie.
We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare onder hen. We zien het als onze opdracht om hierbij participatie en maatschappelijke inclusie te realiseren.
Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

 

Functie

In de leefgroep Minor verblijven 10 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen tussen 12 en 18 jaar.

Op kamertraining verblijven 4 niet-begeleide minderjarigen van 15 tot 18 jaar.

 

  • Leiding van het team

Je geeft leiding aan een team van 8 begeleiders (wekelijks teamoverleg, functioneringsgesprekken,…)
Je geeft vorm aan en coördineert de dagelijkse werking van de leefgroep volgens onze pedagogische principes.

Je coacht niet alleen de individuele begeleiders in hun persoonlijke ontwikkeling samen met de pedagogisch coördinator, maar ook je team met bijzondere aandacht voor de groepsdynamiek.

Je leidt de teamvergadering en bewaakt en stuurt het teamproces.  Je hebt aandacht voor de groepsdynamiek en geeft het groeitraject van het team mee vorm.

  • Coördinatie van de individuele trajecten van jongeren

Je organiseert en leidt het trajectoverleg, bewaakt en stuurt het proces samen met de pedagogisch coördinator en de psycholoog.

Je organiseert de opnames binnen de opnamevoorwaarden en volgt het verdere hulpverleningstraject op.

Je betrekt maximaal de relevante contextfiguren van de jongeren in het hulpverleningstraject.

  • Praktische coördinatie

Je bent eindverantwoordelijk voor de administratie (kassa, uurroosters, verslagen, registraties, mutualiteit,…).

Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster (+- 1 shift in de leefgroep per week).

Je zorgt voor de afstemming tussen de behoeften van de leefgroep en de logistiek (kok, poets- en washulp).

Je neemt deel aan het permanentiesysteem.

  • Samenwerking en ondersteuning

Je wordt inhoudelijk ondersteund door de pedagoog en de psycholoog.

Je werkt samen met de pedagogisch coördinator, de psycholoog en de consulenten van de Jeugdrechtbank.

Je neemt deel aan interne vormingsdagen, supervisie en intervisie, werkgroepen, personeelsdagen. 

Er is supervisie voorzien voor jou als teamverantwoordelijke en je neemt deel aan een intervisie met andere teamverantwoordelijken. 

Gewenst profiel

Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding. 

Je bent opgeleid binnen een pedagogische richting of je hebt ervaring in die richting.

Je hebt meerdere jaren ervaring met het leefgroepwerk, bij voorkeur in een leidinggevende positie.

Ervaring in het werken met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen is een pluspunt.

Je kan goed organiseren en delegeren en hebt een duidelijke visie over hoe je een leefgroep aanstuurt en structureert.

Je kan een team richting geven, aansturen, motiveren en goed laten samenwerken.

Je bent bij voorkeur vertrouwd met onze werkkaders geweldloos verzet en herstelgericht werken.

Je bent een geboren coach en een uitstekende communicator.

Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig.

Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels.

Je kan vlot werken met de computer.

Je bezit een rijbewijs B.

 

Ons aanbod

Contract onbepaalde duur. Voltijdse tewerkstelling.

Indiensttreding zo snel mogelijk.

Verloning volgens barema B1b PC 319.01, hoofdopvoeder.

Tussenkomst in het woon-werkverkeer. Fietsvergoeding.

 

Plaats tewerkstelling

Vogelenzangstraat 76, 1070 Anderlecht

Contact

Yvette Gongha

Selectieprocedure

Graag vóór 25/01/2021 cv en motivatiebrief t.a.v. yvette.gongha@minor-ndako.be.

 

Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 11 januari 2021
Indiensttreding: 01/02/2021
Solliciteren voor 26 januari 2021
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging