Teamcoördinator RADAR Crosslink

Omschrijving van de vacature

In deze functie sta je in zowel in voor de inhoudelijke als de praktische aansturing, ontwikkeling en evaluatie van het programma en de medewerkers. Je vertaalt samen met het team de template naar de dagdagelijkse werking van het programma in nauwe afstemming met de netwerkcoördinatie, netwerkpsychiater(s), staf, procesgroep en netwerkcomité. Je doet dit vanuit een brede intersectorale blik op geestelijke gezondheid bij kinderen, jongeren en hun context en houdt voeling in het brede werkveld over de noden die er leven inzake expertise-uitwisseling, netwerking en verbinding. Je vertaalt evoluties uit het werkveld naar accenten in het meerjarenplan en in concrete initiatieven en acties. Je werkt mee aan de implementatie van het HR-, VTO-, registratie- en communicatiebeleid van RADAR in het team en neemt taken op in het opvolgen en begeleiden van de teamwerking en de medewerkers.
Je hebt het talent, de competenties en de “goesting” om dit team en het programma constructief mee vorm te geven en actief verder uit te bouwen. Je doet dit vanuit een duidelijk visie en missie die een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening wil realiseren om de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context in Oost-Vlaanderen te bevorderen.

Gewenst profiel

Competentieprofiel
- Je bent in het bezit van een masterdiploma in de menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
- Je hebt een goede kennis van het intersectorale jeugdhulpverleningslandschap
- Je hebt minstens 5 jaar ervaring in werken rond de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
- Je beschikt over rijbewijs B en eigen vervoer en bent bereid je in de provincie Oost-Vlaanderen te verplaatsen
- Je hebt een goede kennis van courante software toepassing (Microsoft Excel, Office, Outlook, …)
Competentie/attitudes
- Je bent integer, oprecht en in staat tot zelfreflectie
- Je bent stressbestendig, dynamisch, flexibel en vertoont doorzettingsvermogen
- Je brengt het perspectief van de cliënt in rekening
- Je bent gezond kritisch, durft zaken in vraag te stellen en signaleert/agendeert mogelijke knelpunten of drempels
- Je kan gericht samenvatten en besluiten vanuit een gedragen analyse en werkt oplossingsgericht
- Je werkt analytisch, planmatig en doelmatig vanuit een duidelijke visie en respecteert deadlines
- Je hebt aandacht voor evaluatie en innovatie
- Je hebt het nodige aanpassings- en relativeringsvermogen
- Je bent in staat om vlot en helder te communiceren, zowel schriftelijk en mondeling
- Je werkt empowerend, verbindend, ondersteunend en stimulerend
- Je werkt transparant en constructief samen vanuit coöperatief en mensgericht leiderschap; ziet en versterkt mogelijkheden en talenten
- Je vertoont betrokkenheid op alle niveaus, bent een bruggenbouwer en bent zeer sterk in netwerking en het initiëren en onderhouden van samenwerkingsrelaties

Ons aanbod

- Een constructieve teamwerking in een aangename en ondersteunende werkcontext;
- Een uitdagende en gevarieerde job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van een jong en dynamisch netwerk
- Kans tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling;
- Flexibele werkuren met stand- en glijtijden en uitzonderlijk avondwerk;
- Contract onbepaalde duur volgens paritair comité 330.04 voor gezondheidsinstellingen en –diensten;
- Tewerkstelling van 0,5 VTE;
- Standplaats: Oude Abdij, Drongen.

Contact

Bijkomende info met betrekking tot het programma Crosslink en de vacature kan worden opgevraagd bij Carine Eeckhout, regiocoördinator VLOGG, werkgever van de medewerkers binnen Crosslink (0490/44.41.55).

Selectieprocedure

Kandidaturen (motivatiebrief en cv) kunnen per mail verstuurd worden tegen uiterlijk maandag 23 november 2020 naar carine.eeckhout@overlegplatformgg.be.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 2 december.

Meer informatie

Situering:
RADAR is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen. Het is een
samenwerking van diensten en organisaties uit verschillende sectoren die werken aan de geestelijke
gezondheid van kinderen, jongeren en hun context. RADAR werkt met en voor kinderen en jongeren tot
18 jaar, met aandacht voor de jongeren/jongvolwassenen tot 25 jaar. RADAR bestaat uit 8 verschillende
programma’s/deelwerkingen: Crisis, Care, Connect 0-4, Connect 14-25, Crosslink, Ondersteuningsteam
Jeugdhulp en Trajectcoördinatie.
Binnen het programma Crosslink zijn we op zoek naar een teamcoördinator om het huidige 5-koppige
team te versterken.
Functieomschrijving en – opdracht:
Crosslink heeft als doel de competenties van professionelen te delen, te versterken en uit te breiden.
Voorbeelden van acties vind je terug op RADAR.be/Crosslink bij het prikbord. De opdracht van Crosslink
(zie template ISCL) is opgedeeld in drie functies:
Netwerkpunt RADAR
Het Netwerkpunt RADAR biedt casusgebonden ondersteuning aan professionelen in de
zoektocht naar gepaste hulpverlening, bij vragen rond vroege signalen van geestelijke
gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren (0-18j.). Het netwerkpunt richt zich dus
voornamelijk tot professionelen uit de 0e en 1e lijn (huisartsen, CLB, huis van het kind, JAC,
algemene ziekenhuizen, OCMW's, …). Het doel is om deze professionelen wegwijs te maken in
het bestaande hulpverleningsaanbod.
Competentieknooppunt
Het competentieknooppunt heeft als doel professionelen te ondersteunen in hun zoektocht naar
expertise, vorming en training inzake geestelijke gezondheid. Crosslink gaat binnen het
2
bestaande aanbod op zoek naar hoe vragen en antwoorden i.f.v. competentieversterking tussen partners verbonden kunnen worden. Waar nodig kan Crosslink mee aansturen op het creëren van een nieuw aanbod.
Faciliteren van intersectorale ontmoeting en uitwisseling van expertise
Crosslink organiseert initiatieven om uitwisseling, samenwerking en verbinding tussen professionelen te stimuleren. Dit onder andere aan de hand van intersectorale intervisie, supervisie, studiedagen, personeelsuitwisseling, project Vreemdgaan, …
Crosslink hanteert hierbij een zeer brede blik en is er voor alle mogelijke partners in de omgeving van kinderen en jongeren (aanbod naar en connectie met volledige zorgcontinuüm, acties geënt op verschillende leeftijden, doelgroepen en problematieken). Daarnaast probeert Crosslink ook vinger aan de pols te houden met nieuwe (wetenschappelijke) initiatieven en is er ook afstemming met de partners en collega’s op Vlaams en federaal niveau.

 

Details

Betaald
Deeltijds
Online sinds 23 oktober 2020
Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging