Strategisch coördinator

Omschrijving van de vacature

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De VVSG is de belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkbouwer van en voor de lokale besturen.

 

Functie

Als strategisch coördinator ben je verantwoordelijk voor het prioriteren, aligneren, doorvertalen en opvolgen van de strategie van de VVSG. Je zorgt samen met de programmaregisseurs, die binnen de VVSG de 6 bestuurlijke commissies ondersteunen, voor een goede afstemming van de planning van deze bestuurlijke commissies met de interne planningscyclus van de VVSG.

 

Samen met de directeurs en diensthoofden zorg je voor een goede afstemming van de (personeels)capaciteit op deze prioriteiten. Je staat in staf bij en rapporteert aan de algemeen directeur.

 

 

Takenpakket

 • Je zorgt voor de concretisering van het strategisch plan en het memorandum van de VVSG.
 • Je werkt samen met de programmaregisseurs aan een proactieve agenda-ontwikkeling van de bestuurlijke commissies en coördineert de interne planningscyclus van de VVSG waarbij je ervoor zorgt dat de (personeels)capaciteit op de juiste prioriteiten wordt ingezet.
 • Je zoekt actief mee naar opportuniteiten om de belangenbehartiging, kennisdeling en netwerkvorming van de VVSG te versterken.
 • Je neemt op projectmatige basis al eens een overkoepelend, transversaal inhoudelijk dossier zelf ter harte.
 • Je neemt de rol op van secretaris van de bestuursorganen van de VVSG (Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering).
Gewenst profiel
 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma dat je voldoende basis biedt om bovenstaand takenpakket tot een goed einde te brengen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door ervaring nemen we ook mee in rekening.
 • Je beschikt ook minstens over een 5 jaar relevante werkervaring binnen een gelijkaardige functie of context.
 • Je hebt een brede interesse waarbij je blik zich richt op meerdere thema’s en sectoren.
 • Je hebt ervaring met programmamanagement en met organisatietransities en -verandering.
 • Je streeft impact na, bent resultaatsgericht én pragmatisch.
 • Je helicopterview maakt dat je verbindingen legt en prioriteiten ziet.
 • Je weet te balanceren tussen diverse belangen en standpunten.
 • Je hebt ervaring met het aansturen en coachen van (project)teams, bent een teamplayer en bouwt duurzame samenwerkingen uit.
 • Je denkt in mogelijkheden en opportuniteiten, niet in problemen.
 • Je bent vertrouwd met de werking van lokale besturen en hebt inzicht in de diverse bestuursniveaus.
Ons aanbod
 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …).
 • Een moderne en aangename werkomgeving in hartje Brussel, Huis Madou.
 • Een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé gemakkelijk op elkaar kan afstemmen. Zeker in deze tijden van Covid-19 hechten we hier veel belang aan. 
 • Je komt terecht in een werkomgeving waar een open geest, professionaliteit en vertrouwen samengaan.
Contact

Voor vragen over de inhoud van de functie kan je altijd contact opnemen met Kris Snijkers, kris.snijkers@vvsg.be (0492 72 29 88) of Liesbet Van Valckenborgh, liesbet.vanvalckenborgh@vvsg.be (0491 96 68 87).

 

Selectieprocedure

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie ten laatste op zondag 7 maart 2021 te bezorgen aan Philippe Peremans via personeel@vvsg.be. Het (virtuele) selectiegesprek zal plaatsvinden op dinsdag 16 maart 2021.

 

Details

Betaald
Voltijds
Online sinds 22 februari 2021
Indiensttreding: zo snel mogelijk
Solliciteren voor 8 maart 2021

VVSG vzw

Huis Madou
Bischoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
België

Image
Jongeren hand inhand © Sumy Sadurni

Waarom 11

We doen dit niet alleen

Als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. 

11 in beweging